Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Inwestycje ekologiczne z dofinansowaniem WFOŚiGW w latach 2008 - 2014

Inwestycje ekologiczne na terenie Gminy Koziegłowy w latach 2008 ­ 2014 zrealizowane dzięki finansowemu wparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach

Celem głównym zadania było zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych pochodzących ze spalania gazu ziemnego, powstających w procesie spalania w kotłowni budynku MGOPK. Kolejnym celem była poprawa stanu energetycznego budynku i obniżenie kosztów ogrzewania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięta została Poprzez ograniczenie zjawiska niskiej emisji osiągnięta została poprawa stanu środowiska, a w szczególności jakości powietrza.

Przed termomodernizacją budynek MGOPK zaopatrywany był w ciepło z kotłowni gazowej wyposażonej w dwa kotły o mocy 93 kW. Kotły wyprodukowane zostały w 1990 r. Instalację grzewczą wykonano natomiast w 1968 r. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana była w podgrzewaczu gazowym ale zapotrzebowanie na nią było większe niż możliwości podgrzewacza. Budynek MGOPK wybudowany został pod koniec lat 60. XX wieku. Ściany zewnętrzne nie spełniały obowiązujących obecnie norm ochrony cieplnej, co powodowało wysokie koszty ogrzewania budynku.

W ramach termomodernizacji MGOPK przebudowana została kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania, zamontowana instalacja solarna a obiekt docieplono. Nowa instalacja wyposażona została w kaskadę kondensacyjnych kotłów gazowych wraz z automatyką pogodową, sterującą pracą pomp obiegowych: instalacji grzejnikowej c.o., instalacji nagrzewnic powietrza, ładowania podgrzewacza c.w.u. oraz cyrkulacji c.w.u. Nowoczesne kotły posiadają zamkniętą komorę spalania a powierzchnia paneli solarnych wynosi 10,45 m kw.

Kotłownia zasila: instalację centralnego ogrzewania w budynku MGOPK oraz w części dobudowanej, stanowiącej zaplecze sceny zewnętrznej, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację podgrzewania wody użytkowej. W ramach inwestycji przebudowana została też instalacja c.w.u. na odcinku kotłownia–kuchnia oraz kotłownia–toalety. W ramach termomodernizacji wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 12 cm a także stropodachu. W budynku wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową.

Dzięki termomodernizacji zmniejszyło się zapotrzebowanie na moc, ze 141,13 kW do 65,93 kW a roczne zużycie energii cieplnej brutto spadło z 2893,33 GJ/a do 791,77 GJ/a. Zużycie gazu spadło Natomiast z 83 864,64 m3 na rok do 22 949,86 m3 na rok a sprawność całego systemu wzrosła z 48% do 89%. Emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadła z kolei o 119,637 Mg na rok.

Gmina i Miasto Koziegłowy wydała na termomodernizację 180 tys. 123 zł (24,7%) a dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 484 tys. 951 zł (72,9%).

Termomodernizacja budynku ZS w Lgocie Górnej w miejscowości Lgota Mokrzesz

Budynek Zespołu Szkół w Lgocie Górnej wzniesiono przed II wojną światową. Po wojnie był kilkakrotnie przebudowywany i remontowany. Ściany zewnętrzne postawiono w technologii tradycyjnej ­ z cegieł ceramicznych i pustaków pianobetonowych.

W ramach przeprowadzonej termomodernizacji, ściany zewnętrzne ocieplone zostały styropianem o grubościach: 12 cm, 14 cm i 16 cm. Łącznie ocieplono 1675 m2 budynku. Strop pod nieogrzewanym poddaszem ocieplony został wełną mineralną (477 m2) a stropodach – granulatem wełny mineralnej (475 m2). W starej części budynku wykonana została izolacja ścian fundamentowych oraz wymienione zostały okna i drzwi. W budynku zaprojektowano i wykonano nową instalację centralnego ogrzewania ze 102 grzejnikami kompaktowymi.

W wyniku termomodernizacji, emisja pyłowo-gazowa zmniejszyła się o 53%, dwutlenku węgla o 120 kg na rok a tlenku azotu o 78 kg na rok. Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku zmniejszyło się o 1433 GJ na rok. Inwestycja kosztowała 1 mln 286 tys. 41 zł. Środki własne wydane na nią z budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy to 182 tys. 772 zł (14,21%), kredyt komercyjny – 673 tys. 634 zł (52,38%) a środki WFOŚiGW w Katowicach – 429 tys. 635 zł (33,41%), w tym: pożyczka w wysokości 161 tys. 100 zł i dotacja w wysokości 268 tys. 535 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Koziegłowy

Głównym celem inwestycji była poprawa parametrów wody na ujęciu w miejscowości Koziegłowy i wprowadzenie jej do sieci wodociągu grupowego poprzez Stację Uzdatniania Wody. Podstawową przyczyną podjęcia decyzji o realizacji zadania były przekroczone parametry mętności i żelaza ujmowanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją ujęcia miały na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców Koziegłów oraz wsi: Gniazdów, Siedlec Duży, Siedlec Mały i Mzyki. Przed modernizacją ujęcia w Koziegłowach skład fizykochemiczny pobranej z niego wody nie spełniał wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1 mln 220 tys. 680, w tym: środki własne – 520 tys. 680 zł, pożyczka WFOŚiGW – 700 tys. zł.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.