Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Jakie dane osobowe są przetwarzanie przez administratora danych

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Gmina i Miasto Koziegłowy – reprezentowana przez Burmistrza przetwarza dane osobowe swoich mieszkańców, pracowników Urzędu, osób uczących się, stażystów, wolontariuszy, zleceniobiorców i kontrahentów współpracujących z Gminą, interesantów, klientów, osób składających w Urzędzie wnioski, petycje, pisma i inne dokumenty w celu załatwienia swojej sprawy, dane stron postępowań prowadzonych w Gminie. Zakres danych jaki jest przetwarzany uzależniony jest od celu w jakim są przetwarzanie i przepisów prawa nakładających obowiązek ich przetwarzania w związku z realizacją nałożonych na administratora (Burmistrza) zadań. Są to zarówno dane osobowe zwykłych kategorii takie jak: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane adresowe (np. adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, miejsce pobytu), dane do kontaktu i prowadzenia korespondencji zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej (np. numer telefonu, adres e-mail) ale i również dane szczególnych kategorii dotyczące np. zdrowia sytuacji rodzinnej lub materialnej, informacje o uzależnieniach.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.