Skróty klawiszowe:

Jakie dane osobowe są przetwarzanie przez administratora danych

Strona główna » Urząd » RODO » Jakie dane osobowe są przetwarzanie przez administratora danych

wielkość tekstu: A | A | A

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

Gmina i Miasto Koziegłowy – reprezentowana przez Burmistrza przetwarza dane osobowe swoich mieszkańców, pracowników Urzędu, osób uczących się, stażystów, wolontariuszy, zleceniobiorców i kontrahentów współpracujących z Gminą, interesantów, klientów, osób składających w Urzędzie wnioski, petycje, pisma i inne dokumenty w celu załatwienia swojej sprawy, dane stron postępowań prowadzonych w Gminie. Zakres danych jaki jest przetwarzany uzależniony jest od celu w jakim są przetwarzanie i przepisów prawa nakładających obowiązek ich przetwarzania w związku z realizacją nałożonych na administratora (Burmistrza) zadań. Są to zarówno dane osobowe zwykłych kategorii takie jak: dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane adresowe (np. adres zamieszkania, zameldowania, do korespondencji, miejsce pobytu), dane do kontaktu i prowadzenia korespondencji zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej (np. numer telefonu, adres e-mail) ale i również dane szczególnych kategorii dotyczące np. zdrowia sytuacji rodzinnej lub materialnej, informacje o uzależnieniach.

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody