Skróty klawiszowe:

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji rady Gminy i Miasta w Koziegłowach nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy i Miasta

Strona główna » Urząd » RODO » Klauzula informacyjna dla uczestników sesji rady Gminy i Miasta w Koziegłowach nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy i Miasta

wielkość tekstu: A | A | A

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji rady Gminy i Miasta w Koziegłowach nt. nagrywania obrad sesji Rady Gminy i Miasta.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy - reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego art. 6 ust. Lit c) wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania
  i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Obrady Rady Gminy i Miasta są transmitowane on-line i udostępniane w serwisie internetowym https://youtube.com
 4. Zakres danych przetwarzanych przez urządzenia rejestrujące obejmuje min.: wizerunek, dźwięk, datę, czas i miejsce zdarzenia.
 5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
  i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 1. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany ale nie podlegają profilowaniu.
 3. Z wyznaczonym w Gminie Inspektorem ochrony danych można się kontaktować kierując korespondencje na adres Urzędu `Gminy i Miasta Koziegłowy lub bezpośrednio przesyłając korespondencje na adres e-mail: iod@kozieglowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48 888 411 911. Łukasz Burzyński.
Walory Gminy
 • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Bogate zasoby wód głębinowych
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefy aktywności turystycznej
 • Szlaki konne i rowerowe
 • Korzystna lokalizacja
 • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody