Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 r. w ramach programu ,,Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"


Program ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Celem uczestnictwa w tym projekcie jest stworzenie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020r. 

Rewitalizacja jest procesem złożonym i wielowymiarowym, dlatego niezbędne staje się ujęcie działań rewitalizacyjnych w ramy programu, pozwalające na jej ustrukturyzowanie i zaprojektowanie, a później wdrożenie.  Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Koziegłowy pozwoli nie tylko na poprawę estetyki przestrzeni, ale w szczególności wywoła strukturalną zmianę na obszarze zdegradowanym. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępny jest w zakładce dokumenty stategiczne http://www.kozieglowy.av1.pl/kategorie/dokumenty_strategiczne

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.