Skróty klawiszowe:

Monitoring Miasta

Strona główna » Urząd » RODO » Monitoring Miasta

wielkość tekstu: A | A | A

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

MONITORING MIASTA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy - reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl.
 2. Informacje w postaci nagrań zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu zabezpieczenie obiektu Urzędu Gminy, terenu przyległego, Rynku i umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Gminie lub narażających Urząd i Gminę a tym samym Naszych mieszkańców na straty.
 3. Utrwalone informacje nie są wykorzystane w żadnym innym celu.
 4. Monitoring obejmuje następujące obszary:
 1. Plac Moniuszki
 2.  skrzyżowanie Placu Moniuszki z ul. Różaną
 3.  skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej z Kościelną;
 4. skrzyżowanie ulic Kościuszki z Kościelną;
 5.  skrzyżowanie ulic Targowej z Woźnicką
 6. parking dla samochodów zlokalizowany za budynkiem Urzędu Gminy przy skrzyżowaniu ulic Cichej z Woźnicką.
 1. Zakres gromadzonych informacji w postaci nagrań obejmuje:
 1. wizerunek osób i ich zachowanie,
 2. pojazdy i numery rejestracyjne pojazdów,
 3. datę i godzinę
 4. miejsce zdarzenia
 5. numery rejestracyjne pojazdów, miejsce i czas zdarzenia objętego monitoringiem.
 1. Zebrane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Zgromadzone informacje będą przechowywane maksymalnie przez okres nie przekraczający 30 dni od dnia utrwalenia zdarzenia, a później automatycznie usuwane.
 3. Każde urządzenie systemu monitoringu będącego własnością Urzędu Miasta Gminy Koziegłowy jest oznaczone tabliczką informacyjną zawierającą:
 1. znak kamery
 2. oznaczenie właściciela "UG Koziegłowy"
 3. numer telefonu do Urzędu Gminy (34) 31 41 219,
 1. Podstawą prawną upoważniającą Urząd Gminy do stosowania systemu monitoringu jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 
 2. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznajecie, iż przetwarzanie danych w systemie monitoringu narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.
 3. Dane wskazane w ust. 5 gromadzone są w sposób automatyczny ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Z wyznaczonym w Gminie Inspektorem ochrony danych można się kontaktować kierując korespondencje na adres Urzędu `Gminy i Miasta Koziegłowy lub bezpośrednio przesyłając korespondencje na adres e-mail: iod@kozieglowy.pl lub telefonicznie pod numerem +48 888 411 911. Łukasz Burzyński
Walory Gminy
 • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
 • Bogate zasoby wód głębinowych
 • Malownicze krajobrazy
 • Bogactwo przyrody
 • Strefy aktywności turystycznej
 • Szlaki konne i rowerowe
 • Korzystna lokalizacja
 • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody