Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

 

Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT

Kótki opis projektu:

Projekt realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj", polega na montażu 500 kpl. instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) dla odbiorców indywidualnych w Gminie i Mieście Koziegłowy - na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zakres projektu obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych. W ramach projektu zapewniony będzie nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Koziegłowy w wyniku zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

 

Główne cele projektu:

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Koziegłowy w wyniku zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.
Oddziaływanie projektu:
• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• ograniczenie zmian klimatycznych,
• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów ogrzewania),
• wzrost efektywności energetycznej budynków, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,
• polepszenie warunków życia mieszkańców,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
• poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,
• oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego, gazu ziemnego.

Wartość całkowita 5 456 262,89 zł

Wydatki kwalifikowane 5 010 246,90 zł

Wnioskowane dofinasowanie 4 258 702,43 zł

Okres relaizacji projektu 2016-03-11 - 2017-12-15

 

Dla uczestników projektu został uruchomiony telefon serwisowy 601 909 102, pod którym można zgłaszać wszelkie awarie instalacji solarnych.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.