Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy" jest realizowany przez Gminę i Miasto Koziegłowy w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

 

 

 

 

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

 

Całkowita wartość projektu: 2 350 629,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 1 319 878,18 zł.

 

Projekt polega na wymianie wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne źródło światła typu LED na stanowiskach słupowych linii niskiego napięcia w gminie Koziegłowy, w miejscowościach : Koziegłowy, Cynków, Pińczyce oraz Koziegłówki. W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane, zapewniony nadzór inwestorski oraz promocja projektu. Inwestycja przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2). Zadanie umożliwi również poprawę bezpieczeństwa i komfortu pasażerów transportu publicznego. Przy oświetleniu ulic oprawami LED uzyskuje się precyzyjniejsze oświetlenie oczekiwanej powierzchni jezdni dzięki zoptymalizowanym parametrom soczewek decydujących o rozsyle światła. Termin realizacji projektu określony został na 31.10.2017 r.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.