Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet III. Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.

Wartość projektu: 477 866,83 zł Wartość dofinansowania z EFRR: 406 101,80 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych)

Realizacja projektu obejmuje swoim zasięgiem gminy: Koziegłowy, Poraj, Żarki  zlokalizowane w województwie śląskim w powiecie myszkowskim.

Inwestycja przyczynia się do wzrostu konkurencyjności turystycznej gmin oraz terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Zakres projektu obejmuje: budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej do uprawiania turystyki konnej (również przez osoby niepełnosprawne), w tym:
• wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych,
• budowę miejsc postojowych dla turystów na koniach,
• unikalnego w województwie śląskim toru z przeszkodami T.R.E.C. w celu zróżnicowania oferty dla turystów na koniach oraz organizacji imprezy sportowej (zawodów) o znaczeniu krajowym,
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
Realizacja projektu jest zgodna z wytycznymi i instrukcjami PTTK.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.