Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

,,Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Krótki opis projektu:

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy zdewastowanego budynku (pustostanu) na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach. zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji określonym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku. Zakres projektu obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia (środków trwałych), zagospodarowanie przyległego terenu, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej osób zamieszkujących rewitalizowany obszar na terenie Gminy Koziegłowy, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznych.

Termin realizacji

2017-05-09 - 2020-06- 30

Koszty kwalifikowane

1 492 352,43 zł

Dofinansowanie ogółem

1 397 140,34 zł

Dofinansowanie UE

1 247 905,11 zł

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.