Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Raport z konsultacji społecznych w zakresie realizacji projektu pn.: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy


W terminie 01.01.2015 – 29.02.2016 na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy odbywały się konsultacje społeczne ze społecznością lokalną w zakresie potrzeby realizacji projektu pn.: Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł  odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.

Konsultacje były przeprowadzane w formie:

- indywidualnych rozmów z mieszkańcami

- rozeznania przeprowadzonego na zebraniach wiejskich

- ankietyzacji i naboru wniosków do projektu przeprowadzonego w dniach 01.07-30.09.2015r. (zaproszenie do składania dokumentów wraz z formularzami było udostępnione na stronie internetowej www.kozieglowy.pl)

- inwentaryzacji budynków objętych projektem, przeprowadzonej w m-cu lutym 2016r.

Do interesariuszy zaliczyć można właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

We wskazanym terminie, społeczność lokalna licznie zgłaszała do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (zarówno osobiście, jak I telefonicznie) swoje potrzeby w zakresie montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, przy wykorzystaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Jednocześnie Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na spotkaniach z mieszkańcami, m.in. w ramach zebrań wiejskich konsultował możliwość pozyskania dotacji na realizację niniejszej inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podczas przeprowadzonej ankietyzacji i naboru wniosków zebrano ponad 700 ankiet i do chwili obecnej nadal spływają do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

Na etapie inwentaryzacji budynków mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania własnych uwag, sugestii oraz potrzeb.


Raport stanowi efekty współpracy Gminy Koziegłowy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.