Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

„Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych                                        

dla poddziałania: 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2017-04-07 - 2020-06-30

Wartość całkowita

6 972 776,00 zł

 

Koszty kwalifikowane

5 813 351,72 zł

 

Dofinansowanie ogółem

4 428 638,28 zł

 

Dofinansowanie UE

3 847 303,13 zł

 

Cel główny projektu:

aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar w Gminie i Mieście Koziegłowy poprzez rozbudowę Pałacu Biskupów wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Projekt umożliwi stworzenie warunków mających na celu niwelację zidentyfikowanych problemów na rewitalizowanym obszarze oraz umożliwi objęcie wsparciem grupy docelowej w ramach projektu komplementarnego EFS.

Krótki opis projektu

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań w zakresie rewitalizacji Pałacu Biskupów w Koziegłowach.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Rozbudowę istniejącego budynku Pałacu Biskupów w Koziegłowach o ogród zimowy wraz  z jego wyposażeniem (zakupem środków trwałych),                                                                                             

2. Aranżację reprezentacyjnej przestrzeni publicznej Pałacu Biskupów (m.in. urządzenie zieleni, ciągów pieszych, małej architektury, amfiteatru, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring)

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Pałacu Biskupów dla potrzeb Parku Integracji Pokoleniowej (m.in. urządzenie zieleni, ciągów pieszych, małej architektury, edukacyjnego placu zabaw i miejsca do rekreacji grupowej, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring). Infrastruktura zostanie skomunikowana zjazdami, drogami wewn. i miejscami postojów. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej osób zamieszkujących rewitalizowany obszar, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.