Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

„Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach”- Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:

Oś priorytetowa

12. Infrastruktura edukacyjna

Działanie

12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie

12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

Termin realizacji

2016-11-29 - 2018-09-28

Wartość całkowita

1 251 312,60 zł

Koszty kwalifikowane

881 182,28 zł

Dofinansowanie ogółem

749 004,94 zł

Dofinansowanie UE

749 004,94 zł

 

Projekt polegał na przebudowie i adaptacji pomieszczeń w budynkach przedszkola i szkoły w Pińczycach wraz z budową łącznika oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia została utworzona nowa grupa przedszkolna dla dzieci w wieku 3 i 4 lat, dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną. Podniósł się standard i jakość usług wychowania przedszkolnego świadczonych w ramach oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Pińczycach, m.in. w wyniku wprowadzenia usprawnień dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w Gminie Koziegłowy poprzez przeprowadzenie robót budowlanych (m.in. adaptację pomieszczeń) w budynkach przedszkola i szkoły w Pińczycach i zakup niezbędnego wyposażenia wraz z utworzeniem nowych miejsc dla dzieci w wieku 3 i 4 lat dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym w ramach 1 nowej grupy.

 

     

          

 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.