Skróty klawiszowe:

Szlaki rowerowe i piesze

Strona główna » Gmina i Miasto » Turystyka » Szlaki rowerowe i piesze

wielkość tekstu: A | A | A

SZLAKI TURYSTYCZNE

Przez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków turystycznych, które ułatwiają poznawanie malowniczych okolic gminy.
TURYSTYKA ROWEROWA
Szlak rowerowy „Do rezerwatu Cisów” - 52 km. Nr. Ewidencyjny szlaku 24-350.38. Łączy północno-zachodnią część gminy, położoną na wyniosłościach z pięknymi widokami, z częścią wschodnią i Rezerwatem Cisów, pomnikiem przyrody, jak również obszarami o dużych wartościach przyrodniczych, do których należą doliny rzek: Warty, Małej Panwi, SarniegoStoku i Bożego Stoku. Trasa szlaku jest oznakowana, wyposażona w tablice informacyjne i edukacyjne oraz w miejsca postojowe dla rowerzystów. Podstawowym zadaniem szlaku jest ochrona fauny i flory poprzez ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten sposób, by można udostępnić rowerzystom, bez degradacji środowiska, jak najwięcej atrakcji przyrodniczych. Ponadto ma on służyć kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody.
Szlak Rowerowy Przewodziszowice – Koziegłowy – 23 km, Nr ewidencyjny szlaku Cz – 7001 s. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Przewodziszowice (strażnica) – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota Mokrzesz – Koziegłowy (Rynek). Wzdłuż doliny Sarniego Stoku znajdują się pozostałości po średniowiecznym zamku koziegłowskim w postaci niewielkiego sztucznego wzniesienia otoczonego pierścieniowymi wałami. Charakterystycznym elementem tego terenu są liczne zadrzewienia, pozostałości sadów, mozaika pól uprawnych, ziem ugorowych i odłogowych oraz łąk i pastwisk z licznymi punktami widokowymi.
Szlak Rowerowy Koziegłowy - Pińczyce – Siewierz – 21 km, nr. Ewidencyjny szlaku Cz – 7003 s. Miejscowości, poprzez które przebiega szlak: Koziegłowy - Rezerwat Cisy w Hucie Starej - Pińczyce (11 km) – Nowa Wioska – Siewierz. Trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Na terenie rezerwatu przyrody (obszar Nadleśnictwa Siewierz) chronione jest naturalne środowisko cisa pospolitego „Tazusus baccata” w drzewostanie wilgotnego lasu mieszanego. Jest to w Polsce bardzo rzadkie, długowieczne drzewo iglaste o zimotrwałych igłach, czerwonym, bardzo trwałym, cennym drewnie. 
Szkal Rowerowy Poraj – Rezerwat Cisy – 28 km. Numer ewidencyjny szlaku Cz – 7005 n. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Poraj – Jastrząb – Gęzyn – Rosochacz – Koziegłowy – Koziegłówki – Rzeniszów Łazy – Rezerwat Cisy w Hucie Starej. Trasa szlaku biegnie od doliny rzeki Warty do Zalewu Porajskiego. Jest to teren chroniony, o dużych wartościach przyrodniczych , którego charakterystycznym elementem są żyzne, podmokłe łąki obfitujące w ziołorośla, rośliny wodne i bagienne. Znajdują się tu również lęgowiska wielu ptaków jak: perkozy, bociany, skowronki. Jest to region związany z Zespołem Jurajskich Parków Narodowych. W pobliskim sąsiedztwie szlaku znajduje się zarejestrowany pomnik przyrody w postaci dębów szypułkowych, których wiek określa się na około 200-300 lat.

 

TURYSTYKA PIESZA
Szlak Żarecki (Cz – 1010) – rodzaj szlaku: pieszy, kolor szlaku żółty długości szlaku 21 km. Trasa Gniazdów – Koziegłowy – Miłość – Kuźnica Nowa – Lgota Nadwarcie – Żarki Letnisko – Koza – Żarki (miasto) - Leśniów – Przewodziszowice.

Szlak Architektury Drewnianej – Pętla Częstochowska (180 km)
Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Złoty Potok – Żarki – Koziegłowy – Cynków – Woźniki – Boronów. Architektura drewniana. Uzupełnieniem jej są niezliczone kapliczki i krzyże przydrożne. Dzięki temu nasz wiejski pejzaż jest jedyny w swoim rodzaju.
Szlak Papieski: Kraków – Jasna Góra. Trasa: Kraków – Trzebinia – Olkusz – Wolbrom – Pilica – Ogrodzieniec – Siewierz – Koziegłowy – Częstochowa. Z zachowanych notatek dowiadujemy się, że Karol Wojtyła, jeszcze jako ksiądz, w dniach 22-25 września 1955 r. odbył tym szlakiem pielgrzymkę rowerową do Częstochowy.
Ścieżka dydaktyczna „Dęby Jurajskie”. Trasa ścieżki obejmuje: „Jurajska” w Postępie – dorzecze rzeki Warty – zbiornik retencyjny Lgota Górna.

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook