Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Burmistrz Gim Koziegłowy zaprasza na szkolenie on-line W dniu 03. Listopada 2021r. o godz. 17.00 odbędzie się szkolenie online w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych, dla organizacji pozarządowych ( w tym kluby sportowe)

Szkolenie obejmie m.in. zagadnienia: jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie, prowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, realizacja zadania w dobie pandemii, sprawozdanie z realizacji zadania i jego elementy, a także dostępność a realizacja zadań publicznych- wymogi dla organizacji i samorządu oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy- wymogi dla organizacji.

Prosimy o e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu i podanie adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do szkolenia : Bożena Kolasa Inspektor ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego tel. 797994856 mail: bozena.kolasa@kozieglowy.pl

Planowany czas szkolenia - około 3 godzin.

Prowadzący: Artur Gluziński - Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca z  organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast  (m.in. Kraków, Katowice, Tychy, Chorzów, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała, Stargard, Świnoujście, Warszawa, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Płock, Sopot, Częstochowa, Ruda Śląska, Skarżysko-Kamienna, Kłodzko, Żory, Puck, Dąbrowa Górnicza, Tarnów, Chojnów, Suwałki, Ostrów Wlkp., Krzyż Wlkp., Cieszyn, Wałcz, Góra

Kalwaria) i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzenie szkoleń w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych, udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych. Prowadzenie szkoleń w tym zakresie od marca 2004 roku. Ponad 1000 dni szkoleń.

 


Ważne informacje dla organizacji pozarządowych:

Sprawozdania finansowe : podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. z wykorzystaniem bezpłatnej dedykowanej aplikacji dostępnej w zakładce Aplikacja

https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finans…/aplikacja/


Terminy:

Opublikowano rozporządzenie przesuwające terminy sprawozdań finansowych: Wejście w życie rozporządzenia oznacza, że większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) w 2020 r. będzie musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca czerwca oraz zatwierdzić je do końca września

https://publicystyka.ngo.pl/opublikowano-rozporzadzenie-prz…

CIT-8. Termin przesunięty Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-termin-przesuniety-to-juz…


Fundusze dla organizacji pozarządowych

Polecane strony:
https://granty.pl/
https://www.ngo.pl/
https://fundusze.ngo.pl/aktualne

 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.