Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

SZLAKI TURYSTYCZNE
Przez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków turystycznych, które ułatwiają poznawanie malowniczych okolic gminy.


TURYSTYKA ROWEROWA
Szlak rowerowy „Do rezerwatu Cisów” - 52 km
. Nr. Ewidencyjny szlaku 24-350.38. Łączy północno-zachodnią część gminy, położoną na wyniosłościach z pięknymi widokami, z częścią wschodnią i Rezerwatem Cisów, pomnikiem przyrody, jak również obszarami o dużych wartościach przyrodniczych, do których należą doliny rzek: Warty, Małej Panwi, SarniegoStoku i Bożego Stoku. Trasa szlaku jest oznakowana, wyposażona w tablice informacyjne i edukacyjne oraz w miejsca postojowe dla rowerzystów. Podstawowym zadaniem szlaku jest ochrona fauny i flory poprzez ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten sposób, by można udostępnić rowerzystom, bez degradacji środowiska, jak najwięcej atrakcji przyrodniczych. Ponadto ma on służyć kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody.

Szlak Rowerowy Przewodziszowice – Koziegłowy – 23 km, Nr ewidencyjny szlaku Cz – 7001 s. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Przewodziszowice (strażnica) – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota Mokrzesz – Koziegłowy (Rynek). Wzdłuż doliny Sarniego Stoku znajdują się pozostałości po średniowiecznym zamku koziegłowskim w postaci niewielkiego sztucznego wzniesienia otoczonego pierścieniowymi wałami. Charakterystycznym elementem tego terenu są liczne zadrzewienia, pozostałości sadów, mozaika pól uprawnych, ziem ugorowych i odłogowych oraz łąk i pastwisk z licznymi punktami widokowymi.

Szlak Rowerowy Koziegłowy - Pińczyce – Siewierz – 21 km, nr. Ewidencyjny szlaku Cz – 7003 s. Miejscowości, poprzez które przebiega szlak: Koziegłowy - Rezerwat Cisy w Hucie Starej - Pińczyce (11 km) – Nowa Wioska – Siewierz. Trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Na terenie rezerwatu przyrody (obszar Nadleśnictwa Siewierz) chronione jest naturalne środowisko cisa pospolitego „Tazusus baccata” w drzewostanie wilgotnego lasu mieszanego. Jest to w Polsce bardzo rzadkie, długowieczne drzewo iglaste o zimotrwałych igłach, czerwonym, bardzo trwałym, cennym drewnie. 

Szkal Rowerowy Poraj – Rezerwat Cisy – 28 km. Numer ewidencyjny szlaku Cz – 7005 n. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Poraj – Jastrząb – Gęzyn – Rosochacz – Koziegłowy – Koziegłówki – Rzeniszów Łazy – Rezerwat Cisy w Hucie Starej. Trasa szlaku biegnie od doliny rzeki Warty do Zalewu Porajskiego. Jest to teren chroniony, o dużych wartościach przyrodniczych , którego charakterystycznym elementem są żyzne, podmokłe łąki obfitujące w ziołorośla, rośliny wodne i bagienne. Znajdują się tu również lęgowiska wielu ptaków jak: perkozy, bociany, skowronki. Jest to region związany z Zespołem Jurajskich Parków Narodowych. W pobliskim sąsiedztwie szlaku znajduje się zarejestrowany pomnik przyrody w postaci dębów szypułkowych, których wiek określa się na około 200-300 lat.
 

TURYSTYKA PIESZA
Szlak Żarecki
 (Cz – 1010) – rodzaj szlaku: pieszy, kolor szlaku żółty długości szlaku 21 km. Trasa Gniazdów – Koziegłowy – Miłość – Kuźnica Nowa – Lgota Nadwarcie – Żarki Letnisko – Koza – Żarki (miasto) - Leśniów – Przewodziszowice.

Szlak Architektury Drewnianej – Pętla Częstochowska (180 km)
Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Złoty Potok – Żarki – Koziegłowy – Cynków – Woźniki – Boronów. Architektura drewniana. Uzupełnieniem jej są niezliczone kapliczki i krzyże przydrożne. Dzięki temu nasz wiejski pejzaż jest jedyny w swoim rodzaju.
Szlak Papieski: Kraków – Jasna Góra. Trasa: Kraków – Trzebinia – Olkusz – Wolbrom – Pilica – Ogrodzieniec – Siewierz – Koziegłowy – Częstochowa. Z zachowanych notatek dowiadujemy się, że Karol Wojtyła, jeszcze jako ksiądz, w dniach 22-25 września 1955 r. odbył tym szlakiem pielgrzymkę rowerową do Częstochowy.

Ścieżka dydaktyczna „Dęby Jurajskie”. Trasa ścieżki obejmuje: „Jurajska” w Postępie – dorzecze rzeki Warty – zbiornik retencyjny Lgota Górna.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.