Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy
Gmina i Miasto Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jest największą gminą w powiecie myszkowskim i zajmuje obszar 161 km2, podzielona jest ma 26 sołectw oraz miasto Koziegłowy, obszar ten zamieszkuje 14 320 osób. Ważnym elementem usytuowania jest przebiegająca niemal przez środek gminy trasa szybkiego ruchu, droga krajowa Nr 1, łącząca Cieszyn z Gdynią z rozwidleniem wiodącym na Warszawę oraz droga wojewódzka Nr 789. Warunki klimatyczne oraz dogodne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, stwarzają doskonałe perspektywy rozwoju oraz nieograniczone możliwości dla inwestorów.



GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY – REGION NOWYCH MOŻLIWOŚCI
Gmina i Miasto Koziegłowy to wymarzone miejsce do inwestowania – dobra lokalizacja, atrakcyjne wolne tereny inwestycyjne stawiają Gminę na pozycji idealnego miejsca do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Tereny pod inwestycje zlokalizowane w Gminie i Mieście Koziegłowy stanowią własność prywatną – obszary te zajmują przeważającą część powierzchni gminy i w większości zlokalizowane są przy DK - 1. Wychodząc na wprost oczekiwaniom mieszkańców oraz w trosce o rozwój Gminy i Miasta, samorządowcy wspierają lokalną społeczność w wypromowaniu prywatnych terenów inwestycyjnych. Sąsiedztwo dobrze rozwiniętych gospodarczo miast aglomeracji śląskiej zobowiązuje władze do wykreowania wizerunku Gminy i Miasta jako miejsca przyjaznego inwestorom.
Tereny inwestycyjne zlokalizowane w Gminie Koziegłowy wyróżniają się przede wszystkim interesującą lokalizacją i dobrym skomunikowaniem z zewnętrznym systemem drogowym, odpowiednią powierzchnią pod duże projekty inwestycyjne oraz obecnością podstawowych mediów. Władze samorządowe są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Z myślą o inwestorach i uatrakcyjnieniu obszaru Gminy prowadzone są prace zmierzające do rozbudowy urządzeń i infrastruktury technicznej. Ponadto tworzone są przyjazne warunki inwestowania poprzez kreowanie polityki pro - inwestycyjnej: stosowanie niskich stawek podatkowych, opracowano również miejscowy plan, co stworzyło właścicielom prywatnych gruntów możliwość zagospodarowania przestrzennego terenów pod względem przemysłowym.
Warto podkreślić, iż na terenie Gminy prężnie działa około 1000 przedsiębiorców głównie jest to przemysł spożywczy, przetwórczy, produkcja napojów i wód gazowanych w tej branży wyróżnić można znane na rynku krajowym marki jak: Jurajska, Dąbrowianka, Juroff oraz Nestlé Waters,produkująca wodęDar Natury; istnieje duże skupisko firm produkujących choinki z tworzyw sztucznych oraz firmy świadczące szeroko rozumiane usługi.
Oferowane tereny inwestycyjne usług komercyjnych, produkcji i składowania zlokalizowane są:
- wzdłuż drogi krajowej Nr 1 w miejscowościach Siedlec Duży, Koziegłowy, Koziegłówki, Rzeniszów, Markowice, Winowno, Zabijak;
- wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 789 w miejscowościach Gniazdów, Koziegłowy, Koziegłówki, Lgota Górna, Lgota Nadwarcie;
- wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 791 w miejscowości Postęp;
- wzdłuż drogi powiatowej Nr 3801S w miejscowości Mysłów;
- wzdłuż drogi powiatowej Nr 3804S w miejscowości Pińczyce.
 
INWESTUJEMY W ROZWÓJ
Minione lata w Gminie Koziegłowy upłynęły pod znakiem licznych inwestycji zrealizowanych w wielu obszarach, gdzie zaangażowano siły i środki finansowe, stwarzające perspektywy rozwoju w niemal wszystkich dziedzinach życia, dążąc do jej zrównoważonego rozkwitu.
Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia to m. in.:
- modernizacja i rozbudowa sieci dróg lokalnych oraz oświetlenia ulicznego, gdzie corocznie pozyskano środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- modernizacja infrastruktury szkolnej, kompleksowa termomodernizacja budynków szkół oraz budowa nowoczesnych i bezpiecznych sal sportowych w ramach RPO i WFOŚiGW;
- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, zawierających azbest oraz dzikich wysypisk, rekultywacja tych terenów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013;
- mając na uwadze priorytety związane z ochroną środowiska Gmina przygotowuje się do realizacji ważnej inwestycji – budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno – ściekowej oraz pozyskania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji solarnych;
- termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach – w ramach projektu obiekt wyposażono w nowoczesne rozwiązania techniczne  m. in. kolektory słoneczne,dokonano gruntownego remontu budynku na zewnątrz oraz wewnątrz poprzez kompleksową termomodernizację, a przede wszystkim wyremontowano i wyposażono salę widowiskową.
- Rewitalizacja rynku w Koziegłowach i nadanie mu funkcji turystycznych, rekreacyjnych, gospodarczych i kulturalnych.
- w latach 2006 – 2011 powstało na terenie naszej Gminy 7 obiektów sportowych i 9 bezpiecznych i profesjonalnych placów zabaw;
- zagospodarowano teren przy zbiorniku wodnym w Koziegłowach, tworząc przestrzeń rekreacji rodzinnej, w skład której wchodzi m. in. nowoczesny kompleks sportowy „Orlik 2012”, zajmujący prawie 4 tys.m2 powierzchni w tym: boiska piłkarskie i wielofunkcyjne wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, spełniającą najwyższe standardy. Ponadto na terenie kompleksu w sezonie zimowym funkcjonuje lodowisko sezonowe „Biały Orlik” o powierzchni 600 m2, a w całym sezonie także siłownia zewnętrzna.
- Gmina charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem w rozwój infrastruktury oraz kapitału ludzkiego, dbając o podnoszenie kwalifikacji lokalnej społeczności poprzez realizację projektów ministerialnych oraz projektów z EFS. Tworzone są nowe miejsca pracy dzięki współpracy z PUP w Myszkowie, w ramach pomocy społecznej ułatwiono dostęp do aktywnej integracji, dążymy do zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych oraz podniesienia kwalifikacji mieszkańców,
- Gmina dba o rozwój modernizację infrastruktury teleinformatycznych, otwarta jest na nowości
Gmina i Miasto Koziegłowy w ciągu ostatnich lat zmieniła swoje oblicze, zmieniła się estetyka naszego regionu, powstało wiele wspaniałych obiektów, miejscowości wypiękniały, poprawiły się warunki i jakość życia mieszkańców, a wraz z nimi wzrosły oczekiwania i zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy, wzrósł popyt na nowe dobra i usługi. Dlatego też pragniemy dotrzeć do nowych partnerów, którzy nawiążą współpracę z prywatnymi właścicielami działek inwestycyjnych i wypromować ziemię koziegłowską, ponieważ jest to region nowych nieograniczonych możliwości.   
Zapraszamy inwestorów, przedsiębiorców, którzy zlokalizują swoje siedziby w naszej Gminie, stworzą nowe miejsca pracy z preferencyjnym potraktowaniem zasobów ludzkich naszej Gminy. Poszukujemy inwestorów z branży produkcyjnej, usługowej, chętnych do usytuowania obiektów wielkopowierzchniowych, centrów przemysłowych i logistycznych, hal produkcyjnych.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.