Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

„Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Winowno” – projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej : dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Okres realizacji projektu:

2020-10-14 - 2020-12-31

Wartość całkowita         137 399,54 zł
Koszty kwalifikowane    117 924,53 zł
Dofinansowanie               75 000,00 zł

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej (w wyniku kompleksowej termomodernizacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zlokalizowane są mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach, zlokalizowanego w Winownie w gminie Koziegłowy.

Krótki opis projektu:

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej w Winownie w gminie Koziegłowy.  Zakres robót budowlanych obejmuje:

-docieplenie ścian zewnętrznych; 

-ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją;  

-wymianę stolarki okiennej na PCV;        

-wymianę drzwi zewnętrznych na stalowe lub aluminiowe; 

-wymianę źródła ciepła: kotła węglowego na kocioł na biomasę (OZE).  

W wyniku realizacji inwestycji ulegnie poprawie efektywność energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym zlokalizowane są mieszkania komunalne udostępniane na szczególnych warunkach, zlokalizowanego w Winownie przy ul. Szkolnej w gminie Koziegłowy.                           

Oddziaływanie projektu:

-poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

-ograniczenie zmian klimatycznych,

-relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku (zmniejszenie kosztów ogrzewania),         

-wzrost efektywności energetycznej obiektu, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową, wykorzystanie OZE,

-polepszenie warunków życia mieszkańców,        

-poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,    

-poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania, 

-oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.