Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

”Termomodernizacja budynku szkoły w miejscowości Winowno ul. Szkolna 1 wraz z montażem OZE” – projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Okres realizacji projektu:

2021-01-18 - 2022-09-30

Wartość całkowita         1 017 992,96 zł
Koszty kwalifikowane    911 031,28 zł
Dofinansowanie             774 376,59 zł

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej (w wyniku kompleksowej termomodernizacji) budynku użyteczności publicznej: szkoły w Winownie oraz wzrost produkcji energii z OZE.

 

Oddziaływanie projektu:

• wzrost efektywności energetycznej obiektu, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową, wykorzystanie OZE,

• ograniczenie zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia poprzez zmiejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2 i PM10),

• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku (zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii,

• polepszenie warunków życia użytkowników obiektu i mieszkańców gminy,

• poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

• poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,
• oszczędność zasobów kopalin.

Krótki opis projektu:

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Winownie przy ul. Szkolnej 1 w gminie Koziegłowy.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- docieplenie przegród;

- modernizację instalacji c.o. i wentylacji;

- modernizację oświetlenia wewnętrznego;

- montaż instalacji fotowoltaicznej;

- prace remontowe (koszt niekwalifikowany).

W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową i pierwotną, wzrost produkcji energii z OZE, redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i PM10.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.