Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

Zgodnie z wydanym przez Ministra Środowiska Rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 2017 poz. 2412) - od 16 lipca 2020 r. poziom składowania wspomnianych odpadów komunalnych nie może przekroczyć 35 %.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięty przez Gminę Koziegłowy w 2022 r. - wyniósł 4,62 %, czyli poniżej poziomu dopuszczalnego (35 %). Tym samym w analizowanym okresie Gmina spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).

Powyższe informacje zebrano w tabeli, w której dla porównania wyszczególniono również dane z lat 2013-2021.

Zestawienie osiągniętych przez Gminę Koziegłowy poziomów redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach 2013-2022

Wskaźnik

Osiągnięty poziom [%]

Dopuszczalny/

wymagany poziom [%]

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020-2022

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 1995 r.

0

 

(O)

0

 

(O)

0

 

(O)

0

 

(O)

21,6

 

(O)

13

 

(O)

18

 

(O)

9

 

(O)

4

 

(O)

4,62

 

(O)

maks.

50

maks.

50

maks.

50

maks. 45

maks. 45

maks.

40

maks.

40

maks. 35

O - poziom osiągnięty

 

 

 

 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.