Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
piątek, 20 lipca 2018 r. |
imieniny obchodzą: Fryderyk, Małgorzata
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Internet dla mieszkańców

Strona główna » Aktualności » Internet dla mieszkańców

wielkość tekstu:A | A | A

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców
Miasta i Gminy Koziegłowy”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3.-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion
Gmina i Miasto Koziegłowy
Wartość projektu 1 162 573,81 zł
Udział Unii Europejskiej 988 187,73 zł
Publiczne środki krajowe 174 386,08 zł
Okres realizacji 2012-2015
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
 
 W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” odbyło się drugie rozdanie sprzętu komputerowego. W związku z oszczędnościami w projekcie wynikłymi z rozstrzygnięcia przetargu na realizację przedmiotu projektu i podpisania umów została wyrażona zgoda przez Instytucje Wdrażającą na zagospodarowanie wolnych środków dla nowych uczestników projektu spełniających kryteria, a ujętych do tej pory na liście rezerwowej oraz zestawów komputerowych dla jednostek podległych. Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Koziegłowy, poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Uczestnicy projektu to osoby pochodzące z gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. W projekcie uwzględniono również dzieci i młodzież uczącą się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej oraz dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z których przeciętny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, osoby z grupy 50+, spełniające kryteria dochodowe. Realizując projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” w drugiej turze przekazano sprzęt komputerowy i dostarczono bezpłatny internet do 37 gospodarstw domowych oraz do jednostek podległych ( szkoły, przedszkole, GMOPS – WTZ ) łącznie 37 komputerów stacjonarnych i 7 drukarek.
Reasumując: podczas trwania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”, w dwóch rozdaniach przekazano komputery przenośne oraz umożliwiono korzystanie z bezpłatnego internetu 148 gospodarstwom domowym oraz 10 jednostkom podległym tj;
Zespół Szkół w Koziegłowach:
-Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie (13 zestawów komputerów, 2 drukarki);
-Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II (13 zestawów komputerowych, 2 drukarki);
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi:
- Koziegłowy (2 zestawy komputerowe, 1 drukarka);
- Stara Huta(2 zestawy komputerowe, 1 drukarka);
Zespół Szkół w Pińczycach ( 7 zestawów komputerowych, 6 laptopów, 2 drukarki);
Zespół Szkół w Lgocie Górnej (13 zestawów komputerowych, 2 drukarki);
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie ( 5 zestawów komputerowych, 1 drukarka);
Szkoła Podstawowa w Cynkowie (13 zestawów komputerów, 1 drukarka);
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach ( 5 zestawów komputerowych, 1 drukarka);
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ( 5 zestawów komputerowych, 1 drukarka);
Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury
Świetlice środowiskowe:
- Koziegłowy ( 3 zestawy komputerowe);
- Gniazdów (2 zestawy komputerowe + łącze internetowe);
- Cynków ( 1 zestaw komputerowy + łącze internetowe);
- Wojsławice ( 1 zestaw komputerowy);
- Mzyki ( 1 zestaw komputerowy + łącze internetowe);
Gminno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach ( 5 zestawów komputerowych, 1 drukarka)
Jednostkom podległym przekazano łącznie 91 komputerów stacjonarnych i 16 drukarek oraz 6 laptopów. Realizacja naszego projektu ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans dla wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy i cieszyły się ich olbrzymim zainteresowaniem.

czytano: 1435 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.