Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Ankiety dotyczące zbiorników na nieczystości ciekłe oraz kompostowników

W związku z nałożonym na Gminy Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 z późn. zm.) obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków oraz koniecznością uzyskania poziomu recyclingu odpadów komunalnych na poziomie 35%, zwracam się z prośbą do właścicieli i zarządców nieruchomości o wypełnienie i złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy ankiet dotyczących użytkowanych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz bioodpadów w kompostownikach przydomowych.

Miejsce składania ankiet: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

  • osobiście,
  • za pośrednictwem poczty,
  • elektronicznie (przesłany załącznik musi być opatrzony podpisem elektronicznym)

Termin: do 31 Marca 2024 r.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to  niezwłocznie uczynić.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy znajduje się na stronie internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy w zakładce "Dla mieszkańców".

Link do wykazu: https://www.kozieglowy.pl/kategorie/podmioty-posiadajace-zezwolenie-na-wywoz

Niezbędne informacje można uzyskać pod numer telefonu: 034/3141219 wewn. 125 w godzinach pracy urzędu (wt. 800-1600, pn.- pt. 730-1530) 

Ankiety do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.