Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OBYWATELI  UKRAINY

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 złotych na osobę i jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego:

 1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
 • dzieci obywateli wymienionych w punkcie 1-3

Podstawowe warunki do przyznania świadczenia:

 • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r.
 • wpisanie do rejestru PESEL.

Kto składa wniosek:

Wniosek o wypłatę jednorazowego  świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Obywatele Ukrainy składają osobiście wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne. W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 • informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • adres pobytu
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile posiada
 • numer PESEL

Gdzie i jak złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne:

w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koziegłowach Plac Moniuszki 20 w godzinach  pracy Ośrodka.

Виплата 300 злотих для громадян України

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім'я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування в Польщі.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

 • документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • інформація про дату в'їзду на територію Польщі
 • номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку

Муніципальний Центр Соціальної Допомоги (GMOPS) у Козєглови (Plac Moniuszki 20)

номером телефону 531 547 001.

 

Od 26 marca obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennym, będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

Dlatego w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9:00 -15:00 placówki Oddziału ZUS w Częstochowie będą otwarte dla  obywateli Ukrainy.

Adresy placówek Oddziału ZUS w Częstochowie

 •          Oddział ZUS w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 43/45
 •          Inspektorat ZUS w Kłobucku - ul. Targowa 3 a
 •          Inspektorat ZUS w Lublińcu - ul. Oleska 26
 •          Inspektorat ZUS w Myszkowie - ul. Sikorskiego 57
 •          Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu - ul. Rynek 1

Ważne! Wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Aby złożyć wniosek nie jest konieczna wizyta w ZUS

Można samodzielnie:

 • założyć i potwierdzić profil PUE ZUS (za pomocą profilu zaufanego);
 • złożyć wniosek o 500+ przez PUE ZUS.
 

з 26 березня громадяни України, які легально в’їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями, зможуть подавати заяви на отримання допомоги на дитину за програмою Родина 500+.

Тому 26-27 березня 2022 року з 9:00 до 15:00 відділення Філії ZUS (Установа Соціального Забезпечення) в Ченстохові будуть відкриті для громадян України. 

Адреси відділень Філії ZUS в Ченстохові

· Відділення Філії ZUS в Ченстохові - вул. Домбровського 43/45

· Інспекція ZUS в Клобуці - вул. Таргова 3 a

· Інспекція ZUS в Люблінці - вул. Олеска 26

· Інспекція ZUS в Мишкові - вул. Сікорскєго 57

· Територіальний офіс ZUS в Конєцполі - вул. Ринек 1

 

Важливо! Заяву українською мовою можна подавати лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS.

Щоб подати заяву до ZUS, вам знадобиться:

польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,

адреса електронної пошти особи,

польський номер телефону,

номер банківського рахунку в Польщі.

 

Щоб подати заявку, не обов’язково відвідувати ZUS

Ви можете самостійно:

· Створити та підтвердити профіль PUE ZUS (за допомогою довіреного профілю);

· Подайте заявку на 500+ через PUE ZUS.

 

 

Informacje Oddziału ZUS w Częstochowie w sprawie wsparcia ZUS dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce dostępne pod linkiem
 

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.