Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Projekt Planu Urządzenia Lasu - Gmina i Miasto Koziegłowy

Koziegłowy, 29.08.2022r.

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zawiadamia, ze w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 672) w dniach 29.08.2022r. – 28.10.2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy – sala obsługi w godzinach pracy Urzędu zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy i Miast Koziegłowy.

Jednocześnie informuję, że:

  1. zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;
  2. dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 06.06.2022r.
  3. wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego;
  4. poza użytkami oznaczonym sybmolem Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych;
  5. nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls);
  6. z uwagi na fakt, że UPUL jest jedynie dokumentem gospodarczym nie jest właściwe składanie uwag dotyczących Ewidencji Gruntów i Budynków tj. powierzchnia ewidencyjna, stan posiadania, adresy, klasyfikacja i inne;
  7. dokumentacja urządzeniowa wraz z instrukcją jej czytania udostępniona jest również na stronie internetowej Gminy www.kozieglowy.pl  w zakładce dla mieszkańców.

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.