Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

W związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Informacje o CEEB
 

Celem  stworzenia  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  -  CEEB  jest  poprawa jakości powietrza poprzez likwidację  głównej przyczyny zanieczyszczeń –  emisji  substancji powodujących smog.  CEEB  to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne  również  informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.  System  jako  centrum  wiedzy  dla  obywatela  w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej  i  samorządowej  do  realizacji  polityki niskoemisyjnej. Dla  obywateli  zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie  bezpieczeństwa,  np.  zamówienie  przeglądu  kominiarskiego  czy  inwentaryzacji budynku.

 
Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:


- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.  
- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. 


Proces składania  deklaracji  do  systemu,  to  pierwsza  e-usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw.  
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub  zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW1.   
W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest  ono indywidualne  takie  jak  np.  kominek,  bojler  elektryczny  lub  koza wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.  


W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:


- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe  z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
- piec kaflowy na paliwo stałe,
- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
- kocioł olejowy,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
Urządzeń, których  nie  ma wskazanych w  deklaracji nie zgłaszamy do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.  


W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, o których już wspominaliśmy, dla pozycji:


- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe  z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe  a także rodzaj paliw stałych jakie są  w nich używane.  Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowej, albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to:  
- poniżej klasy 3 lub brak informacji,  
- klasa od 3 do 5  
- ekoprojekt.  


Paliwa stałe, które należy wskazać to:


- węgiel i paliwa węglopochodne,
- pellet drzewny,  
- drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.


Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację  -  formularz  A,  dotyczy  ona budynków  jednorodzinnych  – w  tym  w  zabudowie  bliźniaczej  i  szeregowej,  budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel,  motel,  pensjonat,  dom  wypoczynkowy,  dom  wycieczkowy,  schronisko,  schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.


Deklarację – formularz B,  wypełniamy  dla  następujących  rodzajów  budynków  i  lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali  –  handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów  a także dla  budynków  oraz  lokali  magazynowych  ,  ogólnodostępnych  obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków  i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

 

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021r . termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.  


Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu  w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Materiały do pobrania: LINK

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.