Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

46 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Porządek obrad 46 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

w dniu 23 lipca 2010r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr , poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

 

zwołuję

 

na dzień 23 lipca 2010r. o godz. 13.00


w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 46 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:

 

I część sesji


1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gim Koziegłowy na 2010 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Postęp”

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koziegłowy”

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Koziegłówki”

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski.

 

II uroczysta część sesji inaugurująca obchody Dni Gminy i Miasta Koziegłowy


11.Otwarcie uroczystej części Sesji.

12.Część artystyczna.

13.Zakończenie obrad 46 Sesji.

 

                                                                                                           Przewodnicząca Rady

                                                                                                       Gminy i Miasta Koziegłowy

                                                                                                           Joanna Kołodziejczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

LIP

2010

2518

razy

czytano

3531/4533

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.