Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Gniazdowie miały niezwykły przebieg.Nie tylko nauczyciele i pracownicy obsługi obchodzili swoje święto. Uczczono 80. urodziny szkoły. Szkoły, która ma wyjątkową historię. W 1835 r. ostatecznie ustalono granicę między Prusami i Rosją. Granica ta przebiegała między Gniazdowem i Woźnikami. Przez te miejscowości prowadził główny szlak handlowy, toteż na ich obrzeżach wybudowano komory celne.

80 lat Szkoły w GniazdowieW wyniku nasilonego ruchu granicznego władze rosyjskie postanowiły wybudować w Gniazdowie nową komorę celną. Prace budowlane rozpoczęły się w 1902 roku. W 1930 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach została zawarta przedwstępna umowa kupna-sprzedaży budynku byłej komory celnej z przeznaczeniem do celów oświatowych. Umowę tę zawarto dzięki staraniom wójta Gminy Rudnik Wielki – Szymona Zemły, nauczyciela Stanisława Kuchty oraz Ludwika Ciuka.Po przeprowadzeniu remontu w budynku tym powstała szkoła powszechna sześcioklasowa drugiego stopnia, która funkcjonowała do czasu rozpoczęcia II wojny światowej.W czasach okupacji zniszczeniu uległy pomieszczenia w południowo-zachodniej części budynku . Po zakończeniu działań wojennych nauka odbywała się w pięciu salach lekcyjnych oraz zastępczej sali gimnastycznej. Jednak pomieszczenia te wymagały ciągłych remontów.W połowie lat osiemdziesiątych XX w. podjęto decyzję o przeprowadzeniu generalnego remontu budynku szkolnego. Wybrano Społeczny Komitet Remontu Szkoły, w skład którego weszli: Ryszard Gawenda – przewodniczący, Barbara Fus – zastępca, Jadwiga Waś – sekretarz, Jadwiga Adamus – skarbnik oraz Gabriel Jagusiak, Jerzy Nowak, Tadeusz Lis, Krzysztof Wiśniewski, Ireneusz Nawara i Stanisław Nawara – członkowie. Mieszkańcy Gniazdowa zaczęli gromadzić środki pieniężne. Ze względu na brak pomieszczeń magazynowych materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu mieszkańcy przechowywali na terenie swoich posesji. W listopadzie 1985r. przystąpiono do wyburzania stropów. Szkołę zamknięto, a uczące się dzieci przeniesiono do pomieszczeń prywatnych . Nauka uczniów klas I – III odbywała się w domu jednorodzinnym w Gniazdowie należącym do rodziny Brolów, natomiast uczniów klas IV–VIII w budynku Szkoły Podstawowej w Mzykach. Oddział przedszkolny umieszczono w jednej z sal remizy strażackiej. Podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 1987/88 nastąpiło oficjalne oddanie nowo wyremontowanej szkoły do użytku.Od 2005 roku szkoła ciągle zmienia swój wewnętrzny i zewnętrzny wygląd. Teren szkolny został ogrodzony, odwodniony i wybrukowany. Założono piękne zieleńce, powstał plac zabaw. Szkołę wyposażono w pracownię komputerową z dostępem do Internetu, świetlicę, bibliotekę. Jest też kuchnia ze stołówką, z której posiłków za niewielką odpłatnością mogą korzystać wszyscy uczniowie. Na drobne remonty, poszerzenie bazy komputerowej, czy też zakup pomocy dydaktycznych przeznaczane są środki pochodzące z działalności charytatywnej rodziców i nauczycieli. Dzięki wielkiemu wsparciu p. poseł Jadwigi Wiśniewskiej, władz gminnych – burmistrza i jego zastępcy, przewodniczącej rady gminnej i radnym – właśnie zakończono prace remontowe. Wymieniono centralne ogrzewanie, założono instalację wentylacyjną, pomalowano wszystkie pomieszczenia. Jest ciepło i bardzo kolorowo. Te wszystkie działania umożliwiają realizację misji szkoły mającą na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich. O tę szkołę, serce Gniazdowa, przy wsparciu mieszkańców i nauczycieli, dbali jej włodarze. Pierwszym kierownikiem tej szkoły od września 1930r. był Stanisław Kuchta. Jego następcą został Czesław Olszewski, który funkcję kierownika szkoły pełnił do 1972r. Po przejściu Czesława Olszewskiego na emeryturę jego miejsce zajęła Irena Błońska.W latach 1974-1986 Kierownikiem Punktu Filialnego w Gniazdowie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Koziegłowach została Janina Waś. W 1986r. dyrektorem szkoły została Ewa Potempska, która funkcję tę sprawowała do 2003r. Od 2003r. obowiązki dyrektora szkoły powierzono mgr Jadwidze Wiśniewskiej, która została posłanką na sejm piątej kadencji. Dlatego od 19 października 2005r. pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została mgr Jadwiga Balińska. Od czerwca 2008 roku dyrektorem szkoły jest mgr Teresa Pakuła-Sosnowska.Na urodziny szacownej jubilatki przybyli dostojni goście: poseł Jadwiga Wiśniewska, burmistrz Jacek Ślęczka i jego zastępca Stanisław Błoński, przewodnicząca gminnej rady Joanna Kołodziejczyk, radni: Urszula Gawlińska-Bzdura i Leonard Jagoda oraz byli uczniowie - Pelagia Broncel, Weronika Jagusiak, Antoni Ćwik, Lucjan Słota i Piotr Łętka. Pan Piotr Łętka (rocznik 1925) przyniósł ze sobą swoje szkolne świadectwo, na którym widniały tylko piątki i czwórki. Z jego ust zebrani usłyszeli wiersz o odzyskaniu niepodległości, zapamiętany z czasów szkolnych. Za ten rewelacyjny występ otrzymał gorące brawa. Obecni na tej wyjątkowej uroczystości, zarówno najstarsi jak i najmłodsi, mogli zobaczyć podczas prezentacji audiowizualnej, jak budynek szkoły zmieniał się – od czasów carskich, gdy pobierano w nim cło, do dziś – gdy służy tutejszej społeczności. Aby służył jak najdłużej.

20

PAŹ

2010

1343

razy

czytano

3248/4296

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.