Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Praca największe bogactwo - I etap projektu za nami

7 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące 1 etap projektu „Praca największe bogactwo” w ramach zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 2010 ”, konkurs „ Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, edycja 2010. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie lokalnej współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej z wykorzystaniem instytucji świadczących usługi reintegracji społecznej i zawodowej. Realizatorem zadania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach – Klub Integracji Społecznej przy współudziale Gminy i Miasta Koziegłowy, Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury Koziegłowy, oraz Zespołu Usług Komunalnych. Etap edukacyjno – szkoleniowy polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów dla 22 bezrobotnych osób, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. W ramach projektu odbyły się zajęcia z psychologiem, z instruktorem reintegracji zawodowej i doradztwa zawodowego, szkolenia „ Pierwsza pomoc”, szkolenie ogrodnicze „Ogrodnik terenów zielonych” 2010r., szkolenia „Robotnik wykończenia wnętrz” warsztaty komputerowe, warsztaty - Przedsiębiorczość, finanse, pozyskiwanie funduszy na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, spotkania z pracownikiem socjalnym. Etap edukacyjno – szkoleniowy ukończyły 22 osoby. W trakcie realizacji zadania 3 osoby znalazły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i staży. Z osób deklarujących założenie własnej, indywidualnej działalności gospodarczej, jedna otrzymała pracę na okres 12 miesięcy, w ramach przygotowania zawodowego – fotograf w zakładzie fotograficznych w Częstochowie ( planowana działalność zakład fotograficzny). Z osób uczestniczących w projekcie, 15 zadeklarowało chęć podjęcia pracy w ramach prac – społecznie użytecznych, Na potrzeby realizacji II etapu projektu tzw. wykonawczego, realizowanego w 2011r. zawarte zostało wstępne porozumienie ze z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie, dzięki czemu Gmina zorganizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w tym dla 15 osób uczestniczących w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w 2010 – 2011, w okresie od III 2011r. do XI 2011r. W spotkaniu, które odbyło się w restauracji Czardasz w Koziegłowach, uczestniczyli; senator Czesław Ryszka, dyrektor PUP w Myszkowie Marek Węgrzynowicz, przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk, burmistrz Jacek Ślęczka, kierownik GMOPS Koziegłowy Bożena Strzelecka – Kłopot, oraz pracownicy Referatu PR, GMOPS i Urzędu Pracy, realizujący projekt.  

08

LUT

2011

2322

razy

czytano

3444/4547

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.