Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

9 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 

30 czerwca  2011 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 9 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy
 
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2010 roku oraz stan bieżący.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Usług Komunalnych  w Koziegłowach.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM Koziegłowy na 2011 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
11.Pojęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
12.Podjęcie oświadczenia Rady GiM Koziegłowy w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych  dla Rzeczypospolitej Polskiej.
13.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15.Interpelacje i zapytania radnych. 
16.Wolne wnioski.
17.Zakończenie obrad  9 Sesji.

 

21

CZE

2011

1114

razy

czytano

3307/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.