Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

17 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dn. 31 stycznia 2012r. podczas 17 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, podjęte zostały uchwały w sprawie działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Gniazdowie, w Koziegłówkach i Siedlcu Dużym, i utworzenia na ich bazie placówek niepublicznych.
Mimo głośnych sprzeciwów nauczycieli i rodziców, którzy w tym dniu uczestniczyli w sesji, radni większością głosów, zdecydowali o przekształceniu tych trzech szkół. W posiedzeniu uczestniczyła również Poseł Jadwiga Wiśniewska podzielająca stanowisko mieszkańców tych miejscowości. Ze strony burmistrza Jacka Ślęczki padło zapewnienie, że z dn. 1 września 2012 r. szkoły w tych miejscowościach będą normalnie funkcjonować, zmieni się tylko organ prowadzący, którym będzie stowarzyszenie tworzone w Gminie Koziegłowy.
 „Edukacja była, jest i będzie priorytetem Gminy i Miasta Koziegłowy”. Świadczą o tym doskonale wyposażone, wyremontowane placówki wraz zapleczem sportowo-rekreacyjnym oraz dobrze pracujący tam nauczyciele, a także środki finansowe jakie gmina wraz ze szkołami pozyskała na oświatę. Gmina nigdy nie uciekała i nie ucieka od obowiązków wobec ogółu mieszkańców, w tym rodziców i uczniów. Podejmowała inwestycje i remonty szkół. Budowała kompleksy rekreacyjno-sportowe przy placówkach. Obecnie jednak samorządy są przyparte do muru trudną sytuacją finansową. Jest to między innymi skutek obciążania nowymi zadaniami oświatowymi bez zapewnienia środków finansowych. Radni w całej Polsce podejmują trudne decyzje o zamykaniu placówek oświatowych. Nie stać nas już na dokładanie do oświaty. Subwencja oświatowa jest za niska, wyliczana na ucznia, których liczba rokrocznie spada. Pomimo obietnic, rząd nie deklaruje też zmian w Karcie Nauczyciela poprzez likwidację niektórych przywilejów o co samorządowcy apelują od wielu lat. Zmiany wprowadzane w prawie oświatowym, nakładające na samorządy dodatkowe zadania w obszarze edukacji (np. obowiązek zapewnienie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom 5 i 6 – letnim równocześnie, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej), bez zapewnienia środków finansowych powodują rokroczny wzrost udziału środków własnych gminy w utrzymaniu sieci szkół i oddziałów przedszkolnych. Kierując się interesem uczniów – od początku mówi się o przekazaniu prowadzenia trzech szkół innemu organowi prowadzącemu niż samorząd gminny. Uczniowie i ich rodzice nie mają żadnych podstaw do obaw. Szkoły będą nadal istnieć. Dla uczniów i ich rodziców nie zmieni się nic” - powiedział m.in. burmistrz Jacek Ślęczka. 
Gmina i Miasto Koziegłowy od pewnego czasu, o czym dyskutowano podczas spotkań z nauczycielami i rodzicami, podejmuje wiele działań aby powstało stowarzyszenie, członkami którego będą rodzice, nauczyciele, sympatycy oraz pozostali mieszkańcy tych miejscowości. Gmina i Miasto Koziegłowy będzie członkiem wspierającym stowarzyszenie deklarując pomoc merytoryczną. W chwili obecnej zbierane są deklaracje od tych osób. Przygotowany został również projekt statutu. O całokształcie decydować będą oczywiście członkowie założyciele na zebraniu intencyjnym stowarzyszenia. Stowarzyszenie to będzie miało za zadanie prowadzenie od 1 września 2012r. placówek oświatowych w Koziegłówkach, Gniazdowie i Siedlcu Dużym.


Zadania związane z oświatą i wychowaniem są od lat zadaniami priorytetowymi w działalności Gminy i Miasta Koziegłowy, organu prowadzącego dla 3 zespołów szkół, czterech szkół podstawowych oraz przedszkola i liceum. W okresie od 2005r do 2011r, remonty i modernizacje zostały przeprowadzone we wszystkich w placówkach oświatowych w Gminie Koziegłowy na łączną kwotą 11 097 063,70zł. Według danych  z okresu 2010 – 2011 w Gminie Koziegłowy kształci się 1261 uczniów: w 1 liceum 93 uczniów, w 4 gimnazjach 425 uczniów, w tym 12 w Gimnazjum w Mysłowie, w szkołach podstawowych 768, w tym 41 w szkole w Winownie i 33 w Mysłowie  (szkoły prowadzone przez stowarzyszenie). Edukacją przedszkolną objętych jest ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym. Do przedszkola w Koziegłowach uczęszcza 101 dzieci, oddziały Integracyjne w Hucie Starej liczą 38 w tym 3 dzieci niepełnosprawnych, a w 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 181 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Subwencja na rok 2012 wynosi 10 milionów 790 tys. zł. Wydatki bieżące Gminy na zadania oświatowe to 15 milionów 338 tys. zł. Ponadto miesięcznie z budżetu gminy przeznacza się 375 tys. zł na bieżące utrzymanie placówek oświatowych.
 

01

LUT

2012

1411

razy

czytano

3130/4442

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.