Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Od dnia 31 stycznia, dnia  podjęcia uchwał o zamiarze likwidacji trzech szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy, Burmistrz Jacek Ślęczka podjął procedurę uzgodnień społecznych dotyczących planowanych zmian w sieci szkolnej.

 Na początku marca odbyły się spotkania z mieszkańcami Gniazdowa, Koziegłówek i Siedlca Dużego. Podczas tych spotkań rodzice i mieszkańcy mieli okazję wyrazić swoje obawy  związane z planowanymi posunięciami a także wyartykułować oczekiwania, co do funkcjonowania szkół do których uczęszczają ich dzieci.   Uczestnicy mieli wiedzę o zamiarze przekazania szkół do prowadzenia stowarzyszeniu a nie dokonaniu likwidacji, która jest niezbędna jedynie ze względów formalnych. We wszystkich trzech miejscowościach jednym z najczęściej wymienianych powodów protestów mieszkańców był lęk, że w przypadku, gdy stowarzyszenie nie będzie w stanie poprowadzić szkoły, nastąpi jej rzeczywista likwidacja. W poprzednio rozpatrywanym wariancie w takim przypadku prowadzenie placówki przejmuje z powrotem samorząd lokalny. W dniu 27 marca odbyło się wspólne posiedzenie  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Gościli na nim dwaj Wicekuratorzy Śląskiego Kuratorium Oświaty, Dariusz Wilaczak oraz Tadeusz Żesławski oraz Dyrektor Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Częstochowie Anna Gamalczyk. Burmistrz przedstawił prezentację zawierającą dane demograficzne oraz finansowe dotyczące likwidowanych placówkach. Kurator Dariusz Wilczak poinformował  o wydaniu trzech negatywnych opinii w sprawie likwidacji. Zachęcał radnych i Burmistrza do przedłużenia konsultacji społecznych i prowadzenia dialogu z rodzicami z trzech miejscowości w kolejnym roku szkolnym, tak aby dać sobie nawzajem szansę na wypracowanie uzgodnionego stanowiska. Zaproponował daleko idącą pomoc Kuratorium w tym procesie. Po spotkaniu z Radą,  odbyły się spotkania przedstawicieli Śląskiego Kuratorium  w szkołach w Koziegłówkach, w Gniazdowie i Siedlcu Duży

Po rozważeniu wszystkich opinii, zarówno kuratora jak i mieszkańców tych miejscowości, burmistrz Jacek Ślęczka zdecydował o pozostawieniu  tych placówek oświatowych  na zasadach obowiązujących do tej pory. Organem prowadzącym, na rok szkolny 2012/2013, dla szkół w Gniazdowie, Koziegłówkach i Siedlcu Dużym, nadal będzie Gmina i Miasto Koziegłowy. Kontynuowany będzie proces racjonalizacji sieci szkół i optymalizacji wydatków oświatowych, zostanie wydłużony czas niezbędny do przeprowadzenia szerszych konsultacji ze środowiskiem rodziców i nauczycieli. Dokonana zostanie szczegółowa analiza arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013, liczebności oddziałów i uczniów, warunków  demograficznych  i finansowych. Ważnym aspektem jest również pozostawanie uczniów w macierzystych szkołach, o co burmistrz apeluje do rodziców od lat. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami podejmowane będą decyzje, co do formy i struktury funkcjonowania szkół.

 

 

03

KWI

2012

1932

razy

czytano

3238/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.