Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór studentów oraz uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2013 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór studentów oraz uczniów do pracy na terenie Niemiec na okres wakacji 2013 roku.
Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją
o zatrudnienie wakacyjne w 2013 roku mogą ubiegać się:
- studenci studiów dziennych w tym również studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013 r. ORAZ
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących) w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013 r.;
spełniający poniższe warunki:
- wiek od 18 do 35 lat;
- dobra lub bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (wymagany min. 3-letni okres nauki języka niemieckiego);
- gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;
- brak specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować
w określonym mieście lub regionie Niemiec otrzymają odmowę).

Kompletne i prawidłowo wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 stycznia 2013 roku w godz. 7.30 – 15.30 w Biurze Promocji Zatrudnienia:

• Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pok. 223A oraz 223B (tel.: 32 757 33 91 lub 32 757 33 31),
• Filii WUP w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 pok. 218 (33 81 36 972),
• Filii WUP w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, pok. 225 (34 363 89 89).

Pragniemy zwrócić uwagę, iż partner niemiecki ZAV w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez osoby zainteresowane są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracownika należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach formularzy stronie niemieckiej nie jest jednoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia. Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów/ uczniów będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia
2013 r. Otrzymanie oferty nie oznacza obowiązku podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ ucznia zobowiązany jest on do odesłania otrzymanej propozycji do ZAV Bonn.

 Przyjmowane będą tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty, które będzie można pobrać w siedzibie  Urzędu Pracy oraz ze strony internetowej www.wup-katowice.pl (Aktualności).
        

 

19

GRU

2012

1151

razy

czytano

3066/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.