Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50 plus

„Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+” projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

W okresie 2 września – 30 listopada 2013 r. Gmina i Miasto Koziegłowy przystąpi do realizacji projektu pn: „Centrum Kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+”.
Projekt skierowany jest dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy, w wieku 50+. Wsparciem objętych zostanie 20 osób.
Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez mieszkańców Gminy Koziegłowy w wieku 50+. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące bloki szkoleniowe: cykl „komputeryzacja i cyfryzacja”, gdzie uczestnicy i uczestniczki projektu uczyć się będą obsługi komputera, korzystania z internetu, e- learningu, nowoczesnych form komunikowania, korzystania z elektronicznego biura obsługi interesanta e-Urząd, obsługi nowoczesnego sprzętu multimedialnego . Cykl szkoleń „agroturystyka”, przybliży zasady zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano również wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, który pozwoli zaprezentować potencjał techniki i wkład człowieka w rozwój nauki. Podsumowaniem działań projektowych będzie seminarium informacyjne, dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych oraz korzyści płynących z uczestnictwa w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podejmowania oddolnych inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich. Zajęcia odbywać się będą w Wiosce Internetowej w Rzeniszowie, pracowni dysponującej odpowiednim sprzętem, wyposażeniem i zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zadania.
Kwota dofinansowania projektu wynosi 26 755,00 zł, gdzie 85% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe 15% finansuje budżet państwa. AK
 

25

LUT

2013

1574

razy

czytano

2918/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.