Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

32 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

27 czerwca 2013 r.o godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbędzie się 32 Sesja Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy kadencji 2010 -2014 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gi M Koziegłowy.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Poraj.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy położonej w Koziegłowach na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej położoną w Koziegłowach.
10.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
11.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12.Interpelacje i zapytania radnych. 
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad 32 Sesji.
 
 

18

CZE

2013

2138

razy

czytano

2912/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.