Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

,,W dziedzictwie o polską tradycję”
Dożynki Powiatowo- Gminne
Koziegłowy 30 sierpnia 2015

 

Dożynki to wielowiekowa tradycja polskiej wsi. To na niej po zakończeniu żniw i wszelkich prac polowych, wieniec dożynkowy uroczyście był niesiony do kościoła jako dziękczynienie za tegoroczne plony a następnie ze śpiewem uroczyście wędrował do dworu.

Ta piękna polska tradycja trwa nadal. I nie ma chyba w Polsce wioski, sioła, miasteczka gdzie mieszkańcy  nie spotykaliby  się na Dożynkach.

I tak było u nas.

30 sierpnia w Koziegłowach odbyły się dożynki Powiatowo- Gminne, które zorganizowała Gmina Koziegłowy wraz z MGOPK w Koziegłowach oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

W ten przepiękny słoneczny dzień  do Koziegłów zjechały delegacje wszystkich Gmin Powiatu Myszkowskiego aby wspólnie uczestniczyć w uroczystościach dożynkowych.

Obchody dożynkowe rozpoczęły się o godz. 13.00 mszą świętą w kościele pw. Marii Magdaleny w Koziegłowach, którą  celebrował ksiądz proboszcz Robert Nemś. Po mszy wszyscy uczestnicy w barwnym  korowodzie przeszli ulicami Koziegłów do Centrum Rekreacji przy MGOPK w Koziegłowach.

Uroczyste odśpiewanie  Roty, rozpoczęło to rolnicze święto.

 Tegoroczni Starostowie Dożynek pani Olga Psonka z Cynkowa i pan Rafał Paliga z Gniazdowa tradycyjnie przekazali na ręce  Gospodarzy Dożynek: Starosty Myszkowskiego pana Dariusza Laseckiego, Burmistrza GiM Koziegłowy pana Jacka Ślęczki, vice- Starosty Myszkowskiego pani Anny Socha- Korendo, Przewodniczącej Rady GiM Koziegłowy pani Joanny Kołodziejczyk i pana Andrzeja Jastrzębskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, bochen chleba upieczony z tegorocznych zbóż oraz  kosz owoców z przesłaniem o uszanowanie go, bo chleb to symbol wielkości polskiego chłopa, jego miłości do ziemi, szacunku do pracy i chłopskiej rzetelności.

Zgodnie z tradycją ten dożynkowy chleb pachnący polską wsią został podzielony wśród wszystkich uczestników Dożynek Powiatowo- Gminnych  w Koziegłowach.

Dożynki to święto gospodarskie nie rozerwalnie związane z wieńcem dożynkowym, najważniejszym symbolem pracy rolnika. Uosabia plon i urodzaj. Tego symbolu nie zabrakło w Koziegłowach. Podziwiano więc zarówno tradycyjne korony jak i współczesne formy, które następnie przekazano na ręce Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego, burmistrza GiM Koziegłowy Jacka Ślęczki oraz zaproszonych gości.

W tegorocznych Dożynkach Powiatowo – Gminnych uczestniczyli oprócz gospodarzy Jadwiga Wiśniewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Halina Rozpondek- Poseł na Sejm RP,  Stanisław Gmitruk – v-ce Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,  v-ce  Przewodniczący Rady Powiatu p. Jan Kieras,  wójt Gminy Niegowa p. Dorota Hajto- Mazur, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, v-ce Burmistrz miasta Myszkowa p. Iwona Franelak, v-ve Burmistrz GiM Koziegłowy p. Piotr Kołodziejczyk, v-ce Przewodniczący Rady GiM Kozieglowy p. Zenon Jarecki,  wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera, Przewodnicząca Rady Gminy Poraj p. Katarzyna Kaźmierczak,  p. Zofia Jakubczyk Prezes MBS w Myszkowie, p. Halina Palarz, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, vice- prezes MSM p Arkadiusz Skorek, dyr. PUP w Myszkowie p. Marek Węgrzynowicz,  Komendant Komisariatu w Koziegłowach p. Zbigniew Berski,  kierownik ODR w Myszkowie p. Józef Ślusarz, kierownik Biura ARiMR w Myszkowie p. Małgorzata Gałuszka, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP W Myszkowie p. Dariusz Jurczyk, Naczelny Lekarz Szpitala Powiatowego w Myszkowie p. Dorota Kaim- Hagar, Sekretarz GiM Koziegłowy

p. Krzysztof Bąk, Radni Powiatowi i Gminni, Sołtysi GiM Koziegłowy, Dyrektorzy Ośrodków Kultury, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Koziegłowy, Koła Gospodyń Wiejskich Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Koziegłowy.

Już tradycją jest, że podczas dożynek wyróżnia się najlepszych rolników oraz osoby współpracujące z rolnikami. I tak nagrody i wyróżnienia powędrowały do Grzegorza Rudawskiego z miejscowości Jastrząb ( Gmina Poraj), który otrzymał Odznakę Zasłużony dla Rozwoju Rolnictwa, przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wójta Gminy Poraj Łukasza Stachery, burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak oraz wieloletnia Radna  Powiatu Myszkowskiego p. Jadwiga Skalec wręczyli Odznaki Zasłużony dla Rolnictwa przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofowi Kłosowicz, Bożenie Kłosowicz i Dariuszowi  Machurze z Gminy Myszków, nagrody otrzymali również  Szymona Ćwika z Gniazdowa (Gmina Koziegłowy), Krystiana Pawlika z Gminy Myszków, Krystiana Pikuły z Mzurowa (Gmina Niegowa),  Marty i Rafała Szczeblewskich z Jaroszowa.

(Gmina Żarki), Monika Mrożek doradca rolniczy i rolnośrodowiskowy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie. Wszystkie nagrody ufundowały Władze Samorządowe poszczególnych Gmin.  Specjalne podziękowanie od Śląskiej Izby Rolniczej dla kierownika ODR w Myszkowie p. Józefa Ślusarza przekazał v-ce Burmistrz GiM Koziegłowy p. Piotr Kołodziejczyk. Wyróżniony został również p. Krzysztof Kos z Lgoty Mokrzesz za wzorowe Wdrażanie Programów Obsługiwanych przez ARiMR. Statuetkę w imieniu Dyrektora Śląskiego Oddziału Agencji i Modernizacji Rolnictwa p. Stanisława Gmitruka wręczyła p.Małgorzata Gałuszka kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Myszkowie.

 Oficjalne uroczystości dożynkowe uświetniły występy Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Koziegłowy”, Zespołu folklorystycznego ,,Złoty Kłos” ze Starej Huty, Kapeli Biesiadnej z Choronia oraz występy  Zespołów Śpiewaczych : ,,Nowowsianki”z Nowej Wsi, ,,Choronianki”z Choronia, ,,Kalina”, zrzeszające panie z Jastrzębia i Kuźnicy, ,,Malwy” z Poraja, ,, Lgoczanki”z Lgoty Górnej, ,,Wysoczanki” z Wysokiej Lelowskiej. Ostrówiolinki” z Ostrowa, ,,Lira” z Żarek i ZS ,,Kłos”z  Jaworznika.

Podczas Dożynek zaprezentowały się również Koła Łowieckie działające na terenie Powiatu Myszkowskiego: Koło Łowieckie ,,Jeleń” z Będzina- obszar Niegowa, Żarki, Koło Łowieckie,, Bekas” z Poraja- obszar Żarki, Poraj, Myszków, Koło Łowieckie ,,Cietrzew” z Katowic- obszar Koziegłowy, Woźniki, Koło Łowieckie ,,Szarak” obszar- Koziegłowy, Myszków, Koło Łowieckie ,,Orle Gniazdo” z Myszkowa, obszar- Myszków, Koziegłowy,  Koło Łowieckie ,,Dzik” z Częstochowy – obszar Myszków, Żarki.  

Dopełnieniem uroczystości były stoiska wystawiennicze przygotowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Myszkowa,  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Myszkowa , KRUS, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy/ o Koziegłowy, Koła Łowickie z terenu Powiatu Myszkowskiego, Manufakturę słodyczy ,,Hokus” z Żarek i ,,Kozia Zagroda” z Ostrowa.

Dożynki Powiatowo- Gminne – Koziegłowach 2015  dobiegły końca, a dla spragnionych zabawy, sąsiedzkich spotkań i pogaduszek Zespół Śląska Fiesta przygotował  kilkugodzinny maraton tańca  ze znanymi szlagierami.

Dożynki to piękna polska tradycja. To hołd złożony Rolnikom, to ukłon w ich kierunku. Podziękowanie za trud i pot jaki wkładają w swą ziemię aby później hojnie dzielić się plonami. To dzięki nim mamy codziennie świeży chleb na stole. Szanujmy to i dbajmy aby nigdy go nie zabrakło. Uczmy młode pokolenia  szacunku do pracy rolnika, nie wyśmiewajmy wiekowych tradycji i obrzędów. Bo to jak my podchodzimy do tradycji, z jakim szacunkiem pochylamy się nad bochenkiem chleba świadczy nie tylko o nas ale i o sile przyszłego pokolenia. Bo tam gdzie naród ma tradycje tam trwa. Jakie ziarno zasiejesz takie plony zbierzesz.

Dziękujemy za piękne wieńce, które niosą piękne przesłanie i uczą szacunku do polskiej, rodzimej wsi, tej ziemi  i tego narodu.

Pragniemy także złożyć ukłon z wyrazami wdzięczności za pomoc finansową i usługową Sponsorom:

-  Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
-  Bank BGŻ
- SOKPOL sp. z o.o Myszków
-  Jurajska – Spółka z o.o Postęp
- SERIX- BIS
- OSM Myszków
- F.H Sadownik Myszków
- RANCZO ROSOCHACZ
-DOBROWIANKA
- Zakłady Mięsne ,,Józan” Rzeniszów
- Hotel i Karczma ,,Czardasz” Koziegłowy
- Firma SoNa Sp. Z oo Koziegłówki
- Hotel ,,Stary Młyn” Koziegłowy
- Firma ANMA Koziegłowy
- Firma ,,Osikowa Dolina” Koziegłowy  

Gorąco dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich i Zespołom Śpiewaczym  z Gminy Koziegłowy, Myszkowa, Niegowy, Poraja i Żarek, które przybyły do nas, dziękujemy za przepiękne wieńce dożynkowe.

Składamy również serdeczne podziękowania Zakładowi Usług Komunalnych w Koziegłowach i Ochotniczej Straży Pożarnej z Koziegłów za pomoc przy organizacji Dożynek Powiatowo- Gminnych. Informacja przesłana przez MGOPK w Koziegłowach

 

04

WRZ

2015

2151

razy

czytano

2505/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności