Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

4 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 27 grudnia 2006 roku odbyła się 4 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Na sesji podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych o okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.
- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2006 rok.
- w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w budżecie własnym z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenie terminu ich realizacji w 2007 roku.
- w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.
- w sprawie zarządzenia i trybu przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy.
- w sprawie powołania i ustalenia nazw stałych komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, określenia przedmiotu ich działalności oraz zasad działania.
- w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy i wybór przewodniczących.
Powołano składy osobowe następujących komisji stałych:
I Komisja Rewizyjna:
1.  Przewodniczący Pan Józef Lazar
2.  Zastępca Przewodniczącego Pani Bożena Konopka
Członkowie:
3.  Pani Mirosława Juda
4.  Pan Kazimierz Kapuściak
5.  Pan Jacek Sularz
II Komisja Gospodarki i Polityki Finansowej:
1.  Przewodniczący Pan Leonard Jagoda
2.  Zastępca Przewodniczącego Pan Leszek Gruchała
Członkowie:
3.  Pani Mirosława Juda
4.  Pani Joanna Kołodzieczyk
5.  Pan Wiesław Łabuś
III Komisja Rozwoju Społecznego:
1.  Przewodnicząca Pani Zdzisława Jasik
2.  Zastępca Przewodniczącej Pan Krzysztof Pluciński
Członkowie:
3.  Pan Antoni Łuszczyk
4.  Pani Mieczysława Paliga
5.  Pan Roman Waś
Sesja zakończyła się Życzeniami Noworocznymi.(B.K)

28

GRU

2006

4133

razy

czytano

4391/4594

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.