Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
I.
Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3375 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,0681ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 2.958,40zł + 23%vat. Wadium wynosi.295,84zł + 23%vat.
Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.
II.
Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3377 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1578ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.855,20zł + 23%vat. Wadium wynosi.685,52zł + 23%vat.
Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.
 
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 25.04.2016r.
Zarządzeniem Nr 54/2016 z dn. 06.06.2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 20%. 
II przetarg nieograniczony odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 06.07.2016r.od godz.9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 30.06.2016r.)         
Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier.(0 – 34)31 – 41 – 219 wew. 117.
Do wartości działek nie jest wliczony koszt wznowienia granic działek.
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

06

CZE

2016

1633

razy

czytano

2322/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.