Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy przyjęła podczas styczniowej sesji projekt organizacji sieci szkół.

– Musimy dostosować się do nowych wymagań Prawa oświatowego. Projekt uchwały był konsultowany z Delegaturą Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Pragnę uspokoić, że ta uchwała tylko porządkuje przyszły stan prawny, nie powoduje natomiast jakiejkolwiek zmiany dotychczas obowiązujących obwodów szkół podstawowych ani nie ogranicza stopnia organizacji szkół, które funkcjonować będą od 1 września 2017 roku – powiedział burmistrz Jacek Ślęczka. – Proszę nie myśleć, że coś zmieniamy. Powtarzamy jedynie istniejące już zapisy dotyczące obwodów. Do końca marca, po konsultacjach, przyjmiemy uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowych wyzwań oświatowych.

Uchwała zawiera organizację pracy szkół w okresie przejściowym w latach 2017/2018 i 2018/2019. Później funkcjonować już będą tylko pełne szkoły podstawowe, z nową podstawą programową. Gimnazja w Lgocie Górnej i Pińczycach naturalnie wejdą w kontynuację szkoły podstawowej. Zespół Szkół w Koziegłowach oparty zostanie o szkołę podstawową i prowadzone na zasadzie porozumienia Liceum Ogólnokształcące. Projekt uchwały będzie przedmiotem konsultacji społecznych ale też opiniowania przez Kuratorium Oświaty oraz nauczycielskie związki zawodowe działające na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

– Nasza uchwała nie świadczy, że decyzja rodziców będzie w jakiś sposób ograniczana. Będzie oczywiście musiała być brana pod uwagę przy rekrutacji zarówno klas pierwszych jak i kontynuacji nauki w klasach siódmych i ósmych – dodaje burmistrz. – Przyjęta w 2004 r. uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która mówi o przyporządkowaniu dzieci do obwodów została w obecnej uchwale powielona.

 

02

LUT

2017

1338

razy

czytano

2205/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności