Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór zgłoszeń - działanie Inicjatywa Sołecka

Prosimy o złożenie zgłoszeń i wniosków na biuro podawcze Urzędu Gminy i Miasta Kozieglowy do dnia 29 marca (piątek) do godz. 15:00. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględnione.
 
 
Organizacja Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku. 

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

 Załączniki:

  1. Formularz wniosku o pomoc finasową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie inicjatywa Sołecka w 2019 roku https://www.slaskie.pl/download/content/86631
  2. Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2019 roku znajdują się linku: https://www.slaskie.pl/download/content/86639

Informacja: 

tel. 34 314 12 19  wew. 113

tel.  komórkowy 517 853 466

19

MAR

2019

1106

razy

czytano

1608/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.