Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs w kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej

Szkoła Podstawowa w Pińczycach była partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Jego celem było m.in. propagowanie wśród młodego pokolenia postawy patriotyzmu i kultury słowa, kształtowanie wrażliwości na piękno  ojczystego języka, zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą, a życiem kraju i narodu, uczenie świadomego odbioru dzieł kultury, zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w okresie okupacji niemieckiej, popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki, Grażyny Chrostowskiej oraz przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Konkurs został wpisany w ogólnopolski projekt edukacyjny „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. Projekt objął swoim patronatem Robert Magdziarz, II Wicewojewoda Śląski, który przywitał uczniów i ich opiekunów bardzo serdecznie, akcentując warte pielęgnowania tradycje patriotyczne. W swoim przemówieniu odniósł się do pokolenia Kolumbów, którego przedstawicielką była Grażyna Chrostowska, rozstrzelana 18 kwietnia 1942 roku w Ravensbrück. Właśnie jej poezję recytowali uczniowie.

Jury w składzie: Danuta Jastrzębska, Sylwia Wrona oraz Beata Korusiewicz przeprowadziło Eliminacje Wojewódzkie 8 października 2019 roku. Odbyły się one w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Koordynatorem eliminacji wojewódzkich była dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach Joanna Sularz.

W gronie najlepiej recytujących znaleźli się:
Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce – Magdalena Sędor – ZS Ogólnokształcących nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach (opiekun: mgr Dariusz Szumski)
II miejsce – Aneta Pawliczek – Teatr Wodzisławskiej Ulicy im. Doroty Nowak w Wodzisławiu Śląskim (instruktor: Olga Bauerek, opiekun: Kazimiera Janek)
III miejsce – Alicja Konopka – IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu (opiekun: Joanna Popławska – Kozłowska)

Klasy 7-8 szkoły podstawowej:

I miejsce – Marta Koczy – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku (opiekun: Julita Rozmus)
II miejsce – Julia Korzec – Szkoła Podstawowa w Pińczycach (opiekun: Jadwiga Balińska)
III miejsce – Alicja Wójcik – Szkoła Podstawowa im. Jana Kiepury nr 46 w Sosnowcu (opiekun: Katarzyna Gwoździk)
         

Laureaci  szczebla wojewódzkiego będą reprezentować województwo śląskie w ogólnopolskim finale, który odbędzie się 18 października w Klasztorze Ojców Dominikanów w Lublinie.

Ta trzecia już edycja Eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży twórczością pokolenia z czasów II wojny światowej, ich wyczuciem i zrozumieniem treści recytowanych utworów.

Materiał przygotowany został w SP w Pińczycach

11

PAŹ

2019

420

razy

czytano

1475/4572

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.