Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podpisanie umów w ramach konkursu ,,Inicjatywa Sołecka"

28 lipca 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka podpisał umowę na realizację zadania w ramach konkursu ,,Inicjatywa Sołecka". Przedmiotem umowy jest zagospodarowanie terenu przy Sołeckim Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz poprzez zakup i montaż dwóch wiat drewnianych z wyposażeniem dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wartość dofinasowania z Budżetu Województwa Śląskiego wynosi 30 tys. złotych.

Umowy w imieniu władz regionu przekazała przedstawicielom gmin Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyła też Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

– Wielką wartością tego konkursu jest fakt, że to mieszkańcy decydują na co przeznaczyć pozyskane środki. W jednej gminie będzie to chodnik, w innej plac zabaw, a w kolejnej zakup instrumentów dla orkiestry czy wyposażenie domu kultury. Te z pozoru niewielkie projekty mają wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju województwa – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie trafi do 20 gmin z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. W subregionie północnym zrealizowane zostaną m.in.: budowa boiska do gry w piłkę w sołectwie Cisie, przebudowa parkingu w Janowie, wyposażenie czterech sołectw w gminie Konopiska w obiekty małej architektury, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Złochowicach. Pozyskanie tych środków pozwoli sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysłodawcami są często sami mieszkańcy.

Warto przypomnieć, że w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 118 zadaniom na łączną kwotę prawie 3 mln zł. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszą się zadania polegające na budowie i remoncie placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenia i modernizacji centrów rekreacji, doposażenia świetlic wiejskich i inwestycji związanych z rozwojem turystyki i sportu.

fot. Tomasz Żak / UMWS

źródło: www.slaskie.pl

31

LIP

2020

898

razy

czytano

1133/4549

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.