Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

21 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień 10 grudnia 2020 r. o godz. 15,oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Dla Sołtysów , Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy – obręb Lgota Górna.
9. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie obrad 21 Sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

01

GRU

2020

518

razy

czytano

890/4400

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.