Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami

Na mocy uchwały Nr 190/XX/2020 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od dnia 01.01.2021 r. mogą ubiegać się o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca -  od miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i przysługuje wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z powyższego zwolnienia należy:
1)    być właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
2)    posiadać przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są odpady biodegradowalne,
3)    złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.


Skorzystanie ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  skutkuje brakiem możliwości oddawania odpadów biodegradowalnych firmie odbierającej odpady w ramach funkcjonującego na terenie Gminy systemu gospodarowania odpadami oraz oddawaniu ich na PSZOK-u.

07

STY

2021

493

razy

czytano

618/4154

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.