Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących - informacja GMOPS Koziegłowy

Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
Mieszkańcy Gminy i Miasta Koziegłowy, którzy spełniają kryteria dochodowe tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie oraz spełniają przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizm, narkomania , zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) mogą zgłaszać uczestnictwo w Programie w siedzibie Ośrodka tj. Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy lub telefonicznie pod numerem: 22 524 99 90 w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 15.00, w każdy wtorek w godz. 8.00-16.00.
 
 

28

KWI

2021

488

razy

czytano

883/4530

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.