Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Miasta Koziegłowy o dodatkowym naborze wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem 2/2023 o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina i Miasto Koziegłowy ogłasza dodatkowy nabór wniosków na propozycje zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dotacja będzie przysługiwała wnioskodawcy posiadającemu tytuł prawny do zabytku (własność / użytkowanie wieczyste / trwały zarząd / ograniczone prawo rzeczowe / stosunek zobowiązaniowy).

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:
- do 150 000 złotych,
- do 500 000 złotych,
- do 3 500 000 złotych.

Wniosek należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą na adres: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, bądź na adres skrzynki podawczej EPUAP /2sc38b9dph/SkrytkaESP podawcza w terminie do dnia 22.03.2023 r.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy,  złożenia w formie elektronicznej lub data wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy drogą pocztową.

16

MAR

2023

795

razy

czytano

343/4576

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.