Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

51 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 29 czerwca

Porządek obrad 51 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 29 czerwca 2023 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję
na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Raport o stanie Gminy:
  1) przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2022,
  2) debata nad raportem,
  3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium:
  1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
  2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania ,
  3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ,
  4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium ,
  5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  6) dyskusja,
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
11. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad 51 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

CZE

2023

221

razy

czytano

174/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.