Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

60 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 21 marca

Porządek obrad 60 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 21 marca 2024 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 21 marca 2024 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, LX Sesję Rady Gminy
i Miasta Koziegłowy.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2024-2027 z perspektywą roku 2031.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektora, wicedyrektora, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin obowiązujących na niektórych stanowiskach pracy.
10. Sprawozdanie roczne z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za 2023 rok.
11. Podsumowanie kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 2018-2024:

− informacja Przewodniczącej Rady o działalności oraz realizacji uchwał Rady Gminy i Miasta Koziegłowy podjętych od początku kadencji

− informacja Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy o realizacji zadań w bieżącej kadencji

12. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad 60 Sesji Rady Gminy i Miasta.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

11

MAR

2024

241

razy

czytano

35/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.