Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Profilaktyka w szkołach Gminy Koziegłowy


W dniu 14 lutego w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach odbyło się seminarium szkoleniowe, zorganizowane w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, przez mgr Teresę Pakuła-Sosnowską przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach , którego  tematem były  „Prawne aspekty współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz nieletnich sprawców czynów karalnych ”. Seminarium przeznaczone było dla dyrektorów szkół i nauczycieli prowadzących Zespoły ds. Profilaktyki. Honorowy patronat nad szkoleniem objęli: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy  Jacek Ślęczka oraz  Dyrektor ZEAOS mgr inż. Katarzyna Zychowicz. W ramach wystąpienia seminaryjnego nadkom.mgr Krzysztof Kazek z Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przedstawił prawne aspekty współpracy szkoły z policją. Ponadto szczegółowo omówił odpowiedzialność prawną nieletnich za dokonane czyny karalne, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Poruszył również bardzo ważny problem polskich szkół jakim jest przemoc i agresja. Wskazał kilka najskuteczniejszych sposobów eliminowania przemocy rówieśniczej np. mediacje, dyskusja, obrona własnego zdania. Uczestnicy szkolenia otrzymali pakiet materiałów szkoleniowych, wśród których znajdował się między innymi „Poradnik dla nauczycieli” dotyczący zasad postępowania z dziećmi i młodzieżą. Materiały oraz uzyskana w trakcie szkolenia wiedza pozwolą na sporządzenie programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb każdej ze szkół. W szkoleniu udział wzięło 23 dyrektorów i nauczycieli z Gminy Koziegłowy oraz Gminy Poraj. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tematyką związaną z bezpieczeństwem dzieci w szkole i poza nią  będziemy dążyć do rozszerzenia współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Opracowała : mgr Teresa Pakuła-Sosnowska

 Akty prawne :
„Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii”
„Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich”
„Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”
„Ustawa Kodeks karny”

17

MAR

2008

1693

razy

czytano

4129/4592

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.