Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podsumowanie kadencji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Podczas uroczystej 60. Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która odbyła się 21 marca Burmistrz Jacek Ślęczka podsumował kończącą się kadencję. Podkreślił, że przebiegała ona w trudnych warunkach spowodowanych najpierw pandemią, a następnie wojną w Ukrainie. Koziegłowski Samorząd bardzo sprawnie poradził sobie jednak z nowymi wyzwaniami związanymi z tymi okolicznościami. Mimo różnorodnych trudności i przeciwności udało się zrealizować wiele różnych ważnych inwestycji zwiększających zarówno bezpieczeństwo jak i poprawiających komfort życia mieszkańców.
 
⏹ Zapis filmowy z podsumowania kadencji Burmistrza GiM Koziegłowy i Rady Gminy i Miasta Koziegłowy obejrzeć można pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=XT3Mjtb34hQ
 
⏺ W latach 2019-2023 Gmina i Miasto Koziegłowy zrealizowała inwestycje na łączną kwotę 133 mln 905 tys. zł uzyskując dofinansowanie w wysokości 63 mln 672 tys. zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 47 mln 760 tys. zł. Dzięki niemu zrealizowano inwestycje w wysokości 62 mln 700 tys. zł.
 
✅ WAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2019-2023
▶️ Przebudowano i wyremontowano 20 dróg o łącznej długości 19,5 km za 20 mln 96 tys. zł. Uzyskane dofinansowanie – 12 mln 411 tys. zł.
▶️ Oświetlenie uliczne – wymiana opraw oświetleniowych i dobudowa oświetlenia za 1 mln 305 tys. zł. Dofinansowanie – 3,5 mln zł.
▶️ Kanalizacja sanitarna – w 2023 r. ukończono budowę kanalizacji w Koziegłówkach (w ciągu ulic: Polan, Kościelna i Warpie) i pompowni ścieków w Koziegłowach. We wcześniejszych latach wybudowano kanalizację do zlewni Postęp dla miejscowości Oczko i Lgota Nadwarcie.
▶️ Gmina i Miasto Koziegłowy jest liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na budowę odnawialnych źródeł energii. W ramach wspólnego projektu z gmina Siewierz zainstalowano w Gminie Koziegłowy: 863 instalacje kolektorów słonecznych, 481 instalacji fotowoltaicznych, 147 pompo ciepła i 53 kotły na biomasę. Z dofinansowaniem z WFOŚiGW zainstalowano 352 kotły na ekogroszek. Zrealizowany został również projekt w ramach którego wymieniono 194 kotły na kotły 5 klasy, na pellet oraz gaz. Otwarte
▶️ Strefy Aktywności powstały w: Gniazdowie, Nowej Kuźnicy, Lgocie Mokrzeszy, Winownie i Wojsławicach, Pokoleniowa Strefa Integracji w Krusinie, a place zabaw i altany w Rzeniszowie i Wojsławicach.
▶️ Boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wybudowane zostały w Gniazdowie, Koziegłowach i Siedlcu Dużym, a bieżnie lekkoatletyczne – w Gniazdowie i Koziegłowach.
▶️ W tej kadencji sześć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych trafiło do jednostek OSP w Gminie Koziegłowy. Kolejne dwie jednostki OSP wprowadzone zostały natomiast do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest w nim obecnie 5 jednostek z terenu Gminy Koziegłowy. Na utrzymanie gotowości bojowej OSP Samorząd GiM Koziegłowy przeznaczył w ostatnich pięciu latach 5 mln 630 tys. zł.
 
✅ NIEKTÓRE INWESTYCJE PLANOWANE NA 2024 R.
▶️ W ramach planowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowy ulic Żareckiej i Świętokrzyskiej w Koziegłowach, wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w tych ulicach.
▶️ Wymiana pozostałych 470 opraw oświetlenia ulicznego.
▶️ Realizacja projektów dotyczących budowy terenów rekreacji rodzinnej w Lgocie Nadwarciu (za 240 tys. zł) i w Lgocie Mokrzeszy (za 104 tys. zł).
▶️ W 2024 r. planowane są kolejne projekty dotyczące magazynów energii na kwotę ponad 2 mln zł oraz projekty związane z wytwarzaniem energii odnawialnej na około 10 mln zł.
 
✅ W TRAKCIE REALIZACJI ZNAJDUJĄ SIĘ INWESTYCJE:
▶️ Budowa żłobka wraz z budynkiem towarzyszącym
▶️ Przebudowa ulicy Długiej w Rzeniszowie i Wojsławicach wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.
▶️ Modernizacja ujęcia wody w Rzeniszowie.
 
❗️Inwestycje zrealizowane w ostatniej dekadzie w Gminie i Mieście Koziegłowy obejrzeć można na stronie internetowej: https://inwestycje.kozieglowy.pl/
✅ Na Mapie Inwestycji istnieje możliwość wyboru kategorii inwestycji poprzez zaznaczenie poszczególnych kategorii:
▶️ Drogi i oświetlenie
▶️ Ochrona środowiska i OZE
▶️ Kanalizacja i wodociągi
▶️ Edukacja
▶️ Kultura, sport i rekreacja
▶️ Bezpieczeństwo
▶️ Pozostałe
 
⏹ Można też wybrać inwestycje z danego sołectwa lub danego roku (mapa Inwestycji obejmuje obecnie lata 2015-2024). Te kategorie znajdują się na dole strony, pod informatorem.
 
⏹ Istniej możliwość przełączenia mapy 2D na mapę 3D (przycisk w lewym górnym rogu mapy. W prawym górnym rogu strony na niebieskim pasku zapoznać się można z mapą zarządców dróg z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.