Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniu 8 lipca 2008r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy odbyło się spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, Mariuszem Sikorą. W spotkaniu uczestniczyli radni Leonard Jagoda, Jacek Sularz, Mirosława Juda, Wiesław Łabuś,  Kazimierz  Kapuściak, Urszula Gawlińska Bzdura, Leszek Gruchała, radny powiatowy Mariusz Morawiec, Kierownik ref . Violetta Solarczyk – kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz burmistrz Jacek Ślęczka. Komisja gospodarcza zaprosiła dyr. Sikorę aby omówić i przeanalizować bieżące potrzeby w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Koziegłowy oraz  ulepszać współpracę pomiędzy Zarządem Powiatowym Dróg a gminą. Dyrektor Sikora omówił wykonane do tej pory zadania  oraz planowane w najbliższym okresie min.złożony wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3804S, odcinek DK-1 – Zabijak –Stara Huta o długości 5,723 km. (Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła wolę uczestniczenia w tym zadaniu), współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, przygotowanie dokumentacji na drogę powiatową Koziegłówki – Mysłów w kierunku Osieka, plan budowy łącznika powiatu myszkowskiego i tarnogórskiego, ul. Św. Wawrzyńca w kierunku Zendka. Radni przedstawili również najważniejsze sugestie w zakresie dróg powiatowych na terenie gminy Koziegłowy min. remont dróg w Siedlcu Dużym, Wojsławice – Cynków, Pińczyce – Osiek, Lgota Mokrzesz- Kużnica Nowa, uzupełnienie oznakowania oraz uporządkowanie poboczy w obrąbie Koziegłówki- Mysłów -  Gliniana Góra, skrzyżowania na drodze  Koziegłowy – Żarki, w stronę Postęp-  Myszków oraz utrzymanie poboczy, rowów, przepustów, oznakowań  na pozostałych drogach. Radni podkreślili również  kwestię zamiany  kategorii niektórych dróg powiatowych na gminne w Koziegłowach i w Koziegłówkach oraz budowa ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż dróg powiatowych.
„Nic o nas bez nas- podkreślił burmistrz Jacek Ślęczka- tylko ścisła współpraca Powiatu z Gminą Koziegłowy, gotowość rozmów oraz celowe i merytoryczne planowanie, umożliwi ustalenie zakresu wspólnego działania w wymienionych obszarach na lata następne”. BK

15

LIP

2008

2566

razy

czytano